Tomke tien jaar in ’t Bildts en dat mot fierd worre!

’t Is nou foor de tiende keer dat ’t themaboeky ‘Tomke’ in ’t Bildts ferskynt. En at d’r ’n pretsy komme mot, dan mot dat fansels altiten weze en dat fiere wij útteraard met peuters/kleuters fan 3-6 jr. Dut fesy sil op saterdeg 25 septimber e.k. plakfine in de bibletheek fan St.-Anne en ’t begint…

Lees meer

Ok femilyberichten kinne jim nakike late

Soa’t ’n prot fan jim fast wel wete fertale wij, as Bildtse Aigene, teksten naar ’t Bildts toe en kike teksten foor jim na. Soks staat ok op ôns sait. Maar de praktyk het bliken deen dat ’t niet ferkeerd is om hier nag even ’n apart stikky over te plaatsen. Dat het ok te…

Lees meer

Dâg

Ik omêrm de emansipasy en derom borduur ik even deur op fleden week der’t ik ‘stikem’ bekinde jareg te wezen. At se mij filesitere, sêge se d’r in ’e regel achteran: “Maak d’r ’n mooie dâg fan.” Nou, ’t waar in elk gefal ’n goed fulde dâg en der bedoel ik gyn taart ensoa met.…

Lees meer

Ok dut jaar gyn Bildtse-Kultuurpriis

Fleden jaar worde de Bildtse-Kultuurpriis niet útraikt omdat d’r in 2020 nauliks tot gyn kulturele aktiviteiten plakfonnen fanwege de korona. Nou, dut jaar is dat niet âns weest. Dat Bildts Aigene kon niks âns doen as beslútte dat d’r ok dut jaar gyn Bildtse-Kultuurpriis útraikt worre sil. Fansels is dut och soa spitig, maar ’t…

Lees meer

Jareg

Hoi hoi, ik bin fandaag jareg. Wat ’n feest, wat ’n feest… Ik kon de hele nacht niet slape… Wat? Al heel feul nachten niet. Hoe feul nachys nag? Ik telde se ôf. En nou, fandaag, is’t aindlik soafeer: ik bin jareg. Hoi, hoi… Ni, der is niks mis met jim radio en ok niet…

Lees meer

Stang

Hewwe jim fleden week donderdeg ’t groate nijs ok hoord? De beruchte horisontale stang bij de mânlysfyts ferdwynt! Nou, dat sou ok ’s tiid worre! Dat de fyts wort aansen uniseks. Ik hew ’t sels nooit begrepen werom d’r al ’n stang weze most bij mânly- maar niet bij frôlyfytsen. Ja, ik weet ok wel…

Lees meer

Hússybrilledoekys

Op ’t stoit sitte wij nag in ’e tiid fan ’e seumerfekânsy. Dus dan mot d’r even ’n fekânsyferhaal tussendeur, docht ik soa. Late wij hiermet úteand sette: froeger gongen wij, as gesin, ’n stikminnig jaren achternander op fekânsy na Flyland. Ik loof niet dat ôns hait en mim sokke fekânsymînsen waren, maar dat se…

Lees meer

PC

Môrn is ’t soafeer: de PC. Foor ’n hele prot Friezen en niet te fergeten foor Friezen om úttens is dut ’n besondere kaatsdâg. Goenent die’t niks met kaatsen hewwe, begripe soks niet. ’t Begint altiten al met ‘PC-kefee’ fan Omrop Fryslân. In dut radioprogramma wort op drie dagen foor de PC praten over de…

Lees meer

Positivo

“Weet jij wel wat jij bent?” ’n Hutsy bleef ’t stil. “’n Omkoal seker”, mompelde ik in mysels. Maar ik hoefde sels gyn antwoord te geven, want ik bespeurde al gau dat ’t antwoord deur de fragesteller sels wel geven worre sou. Kyk, der kwam ’t al: “’n Positivo!” ’n Positivo… Tsong, meester Mulschlegel noemt…

Lees meer

Feestlik onthaald

Dînsdegoffend 20 july gong de kollum fan Jan op de radio bij Omrop Fryslân over ’t onthaal fan grînsrechter Erwin Zeinstra. “En oant safier ‘Fryslân Hjoed’. Daliks kinne jo sjen nei ús allereerste ‘Simmer yn Fryslân.’” Wacht even, hoorde ik dat nou goed? Ik dink nag hyltyd an ’t een na lêste onderwerp. Ik beslút…

Lees meer