Kollum Gerad de Jong: Ferskuvende basislyn

24 mei 2024
Categorie

Tsjip-tsjip-tsjip! At de lyster, die’t nestelt in de klimop achterhuus, op ’e strún gaat om eten foor hur ene jong…

Feerder leze

Weromkomavens foor oud-kursisten

09 mei 2024
Categorie

D’r binne weer weromkomavens foor oud kursisten Bildts! Dut jaar ok foor Niet-Bildtstaligen. De data binne: woensdeg 23 maai Niet-Bildtstaligen,…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: Banky ter ere fan Bertus Jans Postma

08 mei 2024
Categorie

‘t Waar dizenig, op en om ‘t water bij ‘t pontsy bij Keimpetille. Se ferwachte d’r blykber niet dat d’r…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: De Sorben hewwe alles, nou nag meer praters

25 april 2024
Categorie

Twee weken leden waar d’r ’n groep Sorben fan ’t Serbski-Institut op bezite in Frysland. Se gongen bij alle taalorganisasys…

Feerder leze

’n Klaine 50 mînsen bij Bildts diktee in The Friezinn

12 april 2024
Categorie

’n Nije opset fan ’t Bildts diktee, met mezyk, ’n kwis en ’t diktee. En dat pakte goed út! Oflopen…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: Wij houwe ônssels deurlopend foor de gek

09 april 2024
Categorie

Jou sien d’r hoogstwaarskynlik ouwer út as at jou dinke. Ondersoek publiseerd in ‘Psychology and Aging‘ (ja, d’r is écht…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: ’n hotel

26 maart 2024
Categorie

At je út de koffer leve fâle ândere saken je op, stelle je jesels ândere fragen, dinke je ândere dingen.…

Feerder leze

Binne wij meskien Bildtstalige mezyk fergeten?

22 maart 2024
Categorie

Goeie, Bildtse mezykliefhewwers. Lessen hewwe wij ’n bericht plaatst en derin froegen wij jim om met Bildtstalige fersys te kommen.…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: Ik hew ’n Maarten Biesheuvel-obsessy

13 maart 2024
Categorie

De korte ferhalen fan Maarten Biesheuvel binne om te janken soa mooi: kranksinnig, onweerstaanber grappig en geregeld skrinig. Soa intimiderend…

Feerder leze

Bildts kafee met Bildts diktee in Waddenherberg The Friezinn

02 maart 2024
Categorie

Op donderdeg 11 april 2024 wort in Waddenherberg The Friezinn op ‘e Ouwe-Dyk 1226 ‘t Bildts diktee houwen. Deuze keer…

Feerder leze