Kollum kursisten (3): Nienke Stap

18 mei 2022
Categorie

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze…

Verder naar het bericht

Bildts Aigene tillefoanys niet te beraiken

14 mei 2022
Categorie

Deur ’n storing is Bildts Aigene op ’t stoit tillefoanys niet te beraiken. Foor spoeddingen kinne jim belle naar ’t…

Verder naar het bericht

Kollum kursisten (2): Kees Wijngaarden

11 mei 2022
Categorie

Fan  de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze…

Verder naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Klaus

11 mei 2022
Categorie

’t Ferstorven fan ’n jeugdheld doet herinnerings opburrelen as skúm in ’n follopend bad. En je weromdinken an jesels in…

Verder naar het bericht

Kollum kursisten: Sita Bergsma

04 mei 2022
Categorie

Fan ’n stikminnig kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen.…

Verder naar het bericht

Groate bôrden plaatst…

30 april 2022
Categorie

Elkeneen het fast de groate brúnne borden al sien die’t in april plaatst binne op drie plakken. Die geve de…

Verder naar het bericht

Getuugskriften útraikt an de kursisten

21 april 2022
Categorie

Nou, der waar aindlik weer de begûnstigersavend. Dat waar namelik alweer ’n hutsy leden. Alle stoelen in de bibletheek waren…

Verder naar het bericht

Dan maken we toch zélf een vlag

20 april 2022
Categorie

In dut stik komt ok Ali Bronger-Meijer an ’t woord over de Bildtse flâg. Lees maar even deur, at jim…

Verder naar het bericht

Ter herinnering: begûnstigersaven op woensdeg 20 april 2022

15 april 2022
Categorie

Deur de pandemy konnen wij tweekeer achternander gyn begûnstigersavend houwe. Fansels is dat och soa spitig, want soa ferlieze je…

Verder naar het bericht

Aindlik kin Bildts Aigene weer ’n begûnstigersaven houwe

04 april 2022
Categorie

Deur de pandemy konnen wij tweekeer achternander gyn begûnstigersavend houwe. Fansels is dat och soa spitig, want soa ferlieze je…

Verder naar het bericht