Foor alles wat met ’t Bildt te krijen het!

Stichting Bildts Aigene staat noed foor alles wat ’t Bildt besonder maakt: de aigen taal, de rike kultuur en de unike history. Derom doen wij ôns bêst foor ’t Bildt!

Wat wille jou doen?

De Bildtse kultuur onderfine

Geregeld organisere wij, soms tegaar met ânderen, Bildtse eveneminten lykas de jaarlikse Gedichte-aven en ’t Bildts Diktee. Dernaast is d’r ok mezyk en teneel in ’t Bildts.

Ontdek de history!

Wille jou wete hoe’t ’t Bildt d’r om-ende-bij 100 jaar leden útsâg? Neskierig na hokker mînsen ’t Bildt formgeven hewwe? Gaan op pâd deur ’t ferleden en ontdek ’t sels!

De Bildtse taal lere

Bildts lere is soa dreeg nag niet. Bij ôns kinne jou kursussen folge der’t jou frij gau ’t Bildts lere te ferstaan en te praten. Wille jou ok in ’t Bildts skriven lere? Folg dan de kursus foor geforderden. Jou kinne ok thús fanút jou aigen stoel Bildts lere met DigiBildts. Deuze digitale kursus het ok proeflessen die’t jou fergeefs prebere kinne!

Bildts fertale late?

Wille jou tekst(en) naar ’t Bildts fertale late of tekst nakike late dat in ’t Bildts skreven is, dan binne jim bij ôns goed te plak. At ’t maar ’n paar sinnetsys binne, ’n boek, teneelstik of noem maar op, dan kinne jim dut sture naar : info@bildtsaigene.nl

Geef ’n Bildts kedo!

Bildtse-Web-winkel-compr

’n Ander of jousels met ’n Bildts kedo ferrasse? In ôns winkel fine jou fan alles: boeken, flâgen, plakplaatsys, tegeltsys en nag feul meer.

Jou kinne ’t thús besorge late of ophale út ’e bibletheek fan St.-Anne.

’t Lêste nijs

Winners fan ôns priisfraag op Lammertysmet

25 mei 2023

Bildts Aigene waar ôflopen dînsdeg de hele dâg op Lammertsymet te finen. De mînsen konnen befoorbeeld even bijprate bij ôns dissy, maar ok boeken, tegeltsys en kaarten kope en metdoen an de priisfraag. Foor deuze priisfraag hadden wij fijf Nederlânse woorden op pepier set en ’t fersoek an de deelnimmers waar om ’t Bildtse woord…

Naar het bericht

Gedichten uit schelpen

20 mei 2023

De titel van de nieuwe bundel van de Graaf van Medwert (pseudoniem van Mark Spijkers), Gedichten uit schelpen, geeft precies aan waar de gedichten over gaan: over Het Bildt. Over een eigenzinnige streek en voormalige gemeente waarvan de wapenspreuk luidt ‘Land uit zee; Aren uit schelpen’. In de 82 tellende pagina’s bundel lezen we poëzie…

Naar het bericht

Bildts Aigene fertaalde kynderboek ‘Roversgoed’ over ferdriet en onferwachte fryndskap

20 mei 2023

Kees Zijlstra (Ouwe-Syl) het ‘t boek over rou fertaald fanút ‘t Frys (‘Rôversguod’, tekst fan Janneke de Boer) naar ‘t Bildts. ‘t Eerste eksimplaar worde woensdeg 17 maai deur Janneke overhandigd an juf Mayken Jellema en leerling Gurbe Pol. De tweede frijdeg fan ‘e maand is ‘t ‘Fryske Freed’, soa ok op basisskoal ‘De Syl’…

Naar het bericht

Kollum Gerard de Jong: Ferstrooide tiid

03 mei 2023

Fan Koaningsdâg ôf waar d’r weer soa’n nussy dagen. Ik noem ’t tussentiid: om feestdagen hine swevende frije tiid om dingen te doen der’t je âns niet an toe komme maar der’t útaindlik niet feul fan terechtkomt. Want útslape, leze, snooker op tv, ’t gedicht most bijskaafd, en happys en drank hale foor ‘n burrel…

Naar het bericht

Bunker Koehoal: Melkstaking 1943

01 mei 2023

“We zetten een grote machine op de weg om de melkwagens tegen te houden. Het gevaarte stond er nog maar net, toen er in de verte een Duitse motorsoldaat met een enorme rotgang onze kant op kwam. Ik hoorde iemand roepen: “dat ding moet als de bliksem van de weg!” Dat was achteraf wel een…

Naar het bericht

Help ôns ’t Bildt te promoaten!

Geniete jou ok fan ’e Bildtse kultuur, taal en history? Fine jou dat dut nag ’n heel hut bestaan blive mot? Bildts Aigene stimuleert en staat noed foor de Bildtse kultuur. At jou begûnstiger worre, dan sorge wij d’rfoor dat wij deurgaan kinne met ôns aktiviteiten.

Allegaar d’rfoor!

Wille jou frijwilliger worre? Dat kin fansels ok! As frijwilliger kinne jou op ferskaidne menieren helpe om 't Bildts te ondersteunen en 't is ok nag 's mooi werk om te doen.