Partikuliere argiven 't Bildt

In ’t argyf fan ’e gemeente Waddenhoek in Franeker binne ferskaidne stikken over ’t Bildt te finen. Om deuze stikken insien te kinnen, kinne jou even kontakt opnimme met ’e gemeente foor ’t maken fan ’n ôfspraak.

Omschrijving archief/archiefbestanddeelPeriodeOmvang (m1) ToegangStelling
285 brieven van arbeidersvrouw te Oudebildtzijl (embargo tot 2020)1956-19730,13inventaris71
Begrafenisvereniging Sint Annaparochie1907-20071inventaris71
Bejaardencentrum Beuckelaer te Sint Annaparochie1955-19790,6inventaris71
Bewaarschoolvereniging/Kleuterschool De Speuldoas Vrouwenparochie1880-19870,13inventaris71
Bildtsche stichting1896-20170,75inventaris71
Bronnen uitgave Brandweer Het Bildt 175 jaar1997-19980,13inventaris71
Comité Hulpactie Geteisterde Gebieden1953-19650,12inventaris71
Commissie Winterprogramma Het Bildt1986-20050,13inventaris71
De Bildtse Slag1998-20010,25geen71
Doopsgezinde gemeente Oudebildtzijl1695-19964inventaris71
Doopsgezinde Zusterkring te Oudebildtzijl1979-19880,05inventaris71
Evangelisatievereniging Zoar, Sint Jacobiparochie1899-19700,15inventaris71
familie Wassenbergh, Arnoldus en Abraham, Sint Annaparochie1692-18730,13inventaris71
Fanfare korps Aurora, Sint Jacobiparochie1907-20000,25inventaris71
Gymnastiekvereniging SSS te Sint Annaparochie1912-19900,13inventaris71
Kaatsfederatie Barradeel e.o.1930-20040,37inventaris71
Kleuteronderwijs Oost- en Westhoek1949-19850,12inventaris71
Kulturele Raad 't Bildt2002-20070,25inventaris71
Lagere technische school te Sint Annaparochie1958-19650,13inventaris71
Leesgezelschap Ledige uren nuttig besteed1912-20020,7inventaris71
Nederlands hervormde gemeente Sint Annaparochie1859-20041inventaris71
Nederlands hervormde gemeente Sint Jacobiparochie1862-20122,1inventaris71
Openbare lagere school Nieuwebildtdijk1895-19880,4inventaris71
Permanente schoolfeestcommissie Sint Annaparochie1930-19740,13inventaris71
Sipke Brandsma, secretaris van gemeente Het Bildt1896-19660,13inventaris71
Steekorgaan voor de Ontwikkeling Tuinbouw in Het Bildt1963-19700,13inventaris71
Stichting Bedrijvenverzamelhal De Wissel1992-20010,25inventaris71
Stichting De Vlaswiek te Sint Annaparochie1960-19860,25inventaris71
Stichting Dorpsherstel Het Bildt1989-20170,25inventaris71
Stichting Ons Bildt1997-20040,75geen80
Stichting Peuterspeelzaal De Krobbekeet1971-19990,13inventaris71
Stichting 't Bildt 500 2002-20060,25inventaris71
Toneelvereniging de Foarútgong, Vrouwenparochie1974-19850,12inventaris71
Tuinbouwstreekorgaan Noord-West Friesland1986-19910,25inventaris71
Veilingvereniging te Minnertsga1903-19950,13inventaris71
Vereniging voor openbaar onderwijs Sint Annaparochie1931-19890,25inventaris71
Vrouwenadviescommisie (VAC) voor de woningbouw1972-20000,12inventaris71
Ziekenfonds Hulpvaardigheid Sint Jacobiparochie1887-19560,25inventaris71

Overzicht dozen en omslagen

DoosOmslagSoort documentDatum stukNaamInhoudNotitieOrigineel
Bak Q_304Akte1976Chr. Lagere School Nij AltoenaeHuurovereenkomst en Akte dagelijks bestuurHuurovereenkomst en Akte dagelijks bestuur van de school onder St. Annaparochie.Ja
BAK Q_305Boek1920Chr. Lagere School Nij AltoenaeStatuten en huishoudelijk ReglementStatuten en Huishoudelijk Reglement.Ja
BAK Q_303Boek1978 - 1986Chr. Lagere School Nij AltoenaeNotulenboekNotulenboek 1978 - 1986.Ja
Bak Q_302Boek1966-1976Chr. Lagere School Nij AltoenaeNotulenboekNotulenboek 1966 - 1976.Ja
BAK Q_301Boek1921-1941Chr. Lagere School Nij AltoenaeKasboekKasboek van de jaren 1921 - 1941.Ja
BAK Q_306Krant1972Chr. Lagere School Nij AltoenaeSchoolkrantSchoolkrant "Het Zwarte Haantje".Ja
Bak Q_28ds1/21Boekmei 1988Chr. Nationale School - St. JacobiparochieGedichten geschreven door groep 7 en 8Boekje met gedichten geschreven door groep 7 en 8.Ja
Bak Q_20ds2/20dOverig1986Chr. Muziek- en Toneelverenigin "Excelsior"Plaquette van 88ste Bestendig Muziekfestival Stad AntwerpenPlaquette van 88ste Bestendig Muziekfestival, Stad Antwerpen.Ja
Bak Q_20ds2/20aOverig8-9-1945Chr. Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Medaille van het gehouden Festival in BerlikumMedaille van het gehouden Festival in Berlikum.Ja
Bak Q_20ds2/20cOverig13=8=1977Chr. Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Lauwertak jubileumconcours ExmorraLauwertak jubileumconcours Exmorra.Ja
Bak Q_20ds2/20eOverig1995Chr. Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"100 jaar, Plaquette van Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen100 jaar bestaan Excelsior, Plaquette van Koninklijke Federatie van MuziekverenigingenJa
Bak Q_20ds2/20fOverigChr. Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Medaille van een concours, 2e prijs SchiermonnikoogMedaille van een concours, 2e prijs Schiermonnikoog.Ja
Bak Q_20ds2/20bOverig29-6-1946Chr. Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Medaille van concours 50 jaar "Cresendo"HolwerdMedaille van het gehouden concours 50 jaar "Cresendo" Holwerd 1996-1946.Ja
BakQ_116BoekUlbe van HoutenKleurbijbel N.T. overgezet door Ulbe van HoutenKleurbibel N.T. van Anne de Vries, in het Frysk oerset troch Ulbe van Houten.Ja
BakQ_221BoekToneelstukken en Revu'sde erbaaiersbeweging op 't BildtOverzetting van het boek "erbaaiersbeweging op 't Bildt", bewerkt en vertaald in 't Bildts door H.S. Buwalda.Ja
BakQ_07ds/5/10Boekca 1984Waling DijkstraDe Fryske Thyl UlespegelDe wonderlike Libbensskiednis fen Hantsje Pik.Ja
BakQ_07ds1/5/11Boek1930Waling DijkstraDe Sulveren RinkelbelDe Sulveren Rinkelbel, gescheven door Waling Dijkstra.Ja
BakQ_115BoekUlbe van HoutenNovelle en verhalenNovelle en verhalen "De rook fan it lân".Ja
BakQ_176/1BoekChristelijke Zangvereniging Looft den HeerLiederenboekje1. Fryske Trou en tekst der Liederen van IJ C. Schuitmaker.Ja
BakQ_176/2BoekChristelijke Zangvereniging Looft den HeerLiederenboekjeAld en Nij Fryslân, schrijver J.B.Ja
BakQ_176/3BoekChristelijke Zangvereniging Looft den HeerLiederenboekjeToaniel- en Sjongstik yn útkomsten fen IJ.C. Schuitmaker.Ja
BakQ_223BoekDe Roas fan de LibanonToneelstukken en Revu's"De Roas fan Libanon, in het Bildts bewerkt en vertaald, door H.S. Buwalda, van Harriet Beecher Stowe.Ja
BakQ_114/abcBoek1939Ulbe van HoutenDe sunde fan Haitze HolwerdaDe sunde fan Haitze Holwerda - portret van in Greidboer.
Uitgave van 1938, 1947 en 1969.
Ja
BakQ_222BoekToneelstukken en Revu's"Aren út skelpen"Toneelstuk "Aren út skelpen", 'e Bildtse taal, t.g.v. 450-jarig bestaan van 't Bildt.Ja
BakQ_261Overig1954Bond van Plattelandsvrouwen afd. Het BildtGeborduurd wandkleedGeborduurd wandkleed, door mevr. I. Jensma-Engma.
Dit kleed werd tijdends vergaderingen en bijeenkomsten aan de voorkant van de bestuurstafel opgehanngen.
Bond van Plattelandsvrouwen werd in 1919 opgericht en werd later Vrouwen van Nu.
Ja
BakQ_262OverigBond van Plattelandsvrouwenfoto'sAantal foto's van wat zo al door de leden werd geborduurd, gequilt, gebreid, gehaakt en gebloemschikt.Ja
BakQ_291Overig1505 - 1972Aldert Cuperus - Bildtse historicusMap met handgeschreven verhalenMap met handgeschreven verhalen met gehouden lezingen van de Bildtse bedijking.Ja
BakQ-292/aOverigAldert Cuperus - Bildtse historicusMap met handgeschreven verhalen met het ontstaan van 't BildtMap met handgeschreven verhalen met het ontstaan van 't Bildt.Ja
BakQ-292/bOverigAldert Cuperus - Bildtse historicusMap met hoe de Bildtkers levenMap met hoe de Bildtkers leven op en achter de dijken, die getypeerd worden als "Symbolen fan 'n Aigensinnig folk".Ja
BakQ_111/1OverigUlbe van HoutenKnipsels van de onderwijzer/schrijver Ulbe van HoutenKnipsels van de onderwijzer/schrijver Ulbe van Houten in een rode map net foto's en persoonlijke stukken.Ja
BakQ_111/2OverigUlbe van HoutenKnipsels van de onderwijzer/schrijver Ulbe van HoutenKnipsels van de onderwijzer/schrijver Ulbe van Houten in een blauwe map over gepubliseerde boeken etc.Ja
BakQ_113Overig1945Ulbe van HoutenNovelle "Ein fen 'e Mars"Ein fen 'e Mars, Novelle is geschreven in de zomer van 1941.Ja
BakQ_264OverigBond van Plattelandsvrouwen afd. 't BildtOverzicht van 75 jaar van de afd. BvPF afd. het BildtOverzicht van 75 jaar van de afdeling Bond van Plattelands Vrouwen afd. het Bildt.Ja
BakQ_171Overig1937-1999Christelijke Zangvereniging Looft den Heerdiverse notulenboekenDiverse notulenboeken.Ja
BakQ_172Overig1977 - 1990Christelijke Zangvereniging Looft den Heer2 Contributieboeken2 Contributieboeken.Ja
BAKq_173OverigChristelijke Zangvereniging Looft den HeerLedenadminstratie boekjeJa
BakQ_175Overig1999Christelijke Zangvereniging Looft den HeerMapje met verschillen quizenJa
BakQ_252Overig1985 - 1999Protestants Verpleeginrichting "de Vlaswiek"fotoboekJa
BakQ_251Overig1965 - 1969Protestants verpleeginrichting "de Vlaswiek"fotoboekJa
BakQ_174/2CirculaireChristelijke Zangvereniging Looft de HeerProgrammaboekje van het 75 jaar bestaan van het koorProgrammaboekje van het 75 jaar bestaan van het koor.Ja
BakQ_263Circulaire2016-2017Bond van Plattelandsvrouwen afd. 't BildtInformatieboekje Vrouwen van NuInformatieboekje Vrouwen van Nu, met voor het winterseizoen bijeenkomsten, excursies en cursussen die werden georganiseerdJa
BakQ_174/1Krant16 mei 1921Christelijke Zangvereniging Looft den HeerKrantenknipsel met programma van SamenzangKrantenknipsel pet programma van Samenzang van 21 KorenJa
BAK Q_15map 1/9Brief23 dec.2015Johannes BlanksmaBedankkaartje van dochter HildaBedankkaart van dochter Hilda en Joh. Van Duinen en kinderen, n.a.v. de uitreiking van het boek van Johannes BlanksmaJa
BAK Q_233Boek1981Waterpolo de SkelpBoekje met historisch overzicht van het afscheid van enkele waterpolo speelsters 1981Ja
BAK Q_232Boek1979Waterpolo de SkelpPlakboek met diverse krantenknipsels van heren en damesteam met foto's vanaf 1979Ja
BAK Q_231Boek1977Waterpolo de SkelpPlakboek met diverse krantenknipsels van heren en damesteam met foto's vanaf 1977Ja
BAK Q_242Boek1996Humanitaire Hulp RoemeniëMap met krantenknipsels en foto's van 1996Ja
BAK Q_244Boek1998Humanitaire Hulp RoemeniëMap met foto's van hulp en transport 1998Ja
BAK Q_241Boek1995Humanitaire Hulp RoemeniëMap met verslag en foto's van o.a. transport etc. 1995Ja
BAK Q_243Boek1997Humanitaire Hulp RoemeniëMap met jaarboek over 1997Ja
BAK Q_20ds2/11Boek1933 en 1935Chr. Muziek- en Toneelvereniging Excelsior2 programmaboekjesUitvoering door de zangvereniging "Osanna in Excelsis" , met medewerking van het Strijkorkest "Apollo" van St. Jacobiparochie.Ja
BAK Q-20ds2/21OverigChr. Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Gegevens betreffende de 2 Vaandels1. Vaandel 1 hangt in dorpshuis Kyfhueck, Waling Dijkstrastraat 4 te Vrouwenparochie.
2. Vaandel 2 hangt in de galerie bij kunstschilder Hendrik Elings, Oudebildtdijk 202 te St. Annaparochie.
Nee
BAK Q_20ds2/14OverigChr. Muziek- en Toneelvereniging ExcelsiorMap met lijst van bestuursleden, programma's en uitvoeringenMap met lijst van bestuursleden in de periode 1926 - 1947.
Programma's van uitvoeringen en diverse krantenknipsels 1926 - 1949.
Ja
BAK Q_20ds2/13Overig1963-1980Chr. Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Map met programma's van uitvoeringen en concoursenJa
BAK Q_20ds2/12Overig1928-1966Chr. Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Map met leden- en intekenlijsten, krantenknipsels en eindafrekeningenMap met leden- en intekenlijsten, krantenknipsels en eindafrekeningen van gehouden concoursen.Ja
BAK Q_20ds1/7/eAkte31 dec. 1992Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Notariële Akte met statutenwijzingenJa
BAK Q_20ds1/10dBoek17 november 1946Christelijke Muziek- en Toneekvereniging "Excelsior"Programmaboekje van een opvoering van de revueProgramma van een opvoering van de ruvue "Met muziek door 't leven".Ja
BAK Q_20ds1/7fKopie1896Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Kopieën betreffende oprichting van de verenigingNee
BAK Q_20ds1/7bOverig21 mei 1932Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Bijvoegsel "Nederlandsche" StaatscourantJa
BAK Q_20ds1/10cOverigChristelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Muziekboekje met het "Neerlandsch" Volkslied en het oude WilhelmusJa
BAK Q_20ds1/10bOverigChristelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Muziekboekje voor piano van de revue "Lach ied're dag"Muziekboekje van de revue "Lach ied're dag" van K.D. Anema.Ja
BAK Q_20ds1/10aOverigChristelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Handmatig geschreven bladmuziek trompetHandmatig geschreven bladmuziek geschreven door K.D. Anema.Ja
BAK Q_20ds1/8Overig16-6-1935/30-6-1965Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"2 "critische" verslagen van de Friese BondJa
BAK Q_20ds1/7cOverig12 nov. 1964Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Bijvoegsel "Nederlandse" StaatscourantJa
BAK Q-20ds1/7dOverigChristelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Erkenning van de Koningin der NederlandenJa
BAK Q_20ds1/9Krant1946-1980Christelijke Muziek- en Tonelvereniging "Excelsior"Boek me krantenknipselsJa
BAK Q_176BoekChristelijke zangvereniging Looft den Heer3 liederenboekjes1. "Fryske Trou"en Tekst der Liederen van IJ.C. Schuitmaker
2. "Ald en Nij Fryslân"schrijver J.B. ?
3. "Toniel- en Sjongstik yn ien útkomsten fen IJ.C. Schuitmaker.
Ja
BAK Q_161Boek1946H.S. Buwalda"Woun op 'e Weagen""Woun op 'e Weagen, it Bildt en syn bewenners fan H.S. Buwalda, mei meiwurking fan A. Sevenster.Ja
BAK Q_216Boekmaart 2019Domela NieuwenhuisDrieluik over Ferdinand Domela NieuwenhuisDrieluik over Ferdinand Domela Nieiwenhuis 1846 - 1919 - Tresoar.
Lezingenserie over Ferdinand Domela Nieuwenhuis, grondlegger van het socialisme in Nederland.
Ja
BAK_Q214Boek1983Domela NieuwenhuisBoekje "de Erbaaiersbeweging op 't BildtBoekje "de Erbaaiersbeweging op 't Bildt" van H.S.Buwalda 1975 en S.H. Buwalda 1983.Ja
BAK Q_162Boek1948H.S. Buwalda"Út é Ouwe Doas"Út 'e Ouwe Doas": Drie Bildtse Teksten fan Waling Dykstra, in een nije útgave, fan inlaiding en ferklarings foorsien deur H.S. Buwalda.Ja
BAK Q_151/1KopieJohannes BlanksmaZelfportretNee
BAK Q_152/1Kopieoktober 2015Johannes Blanksmafotomateriaaleen deel gesaeld foto-materiaal van zijn geschilderde werken.Nee
BAK Q_215Kopie18-11-2019Domela Nieuwenhuis3 fotokopiën van de erbaaiersbewegingNee
BAK Q_151/4Kopienovember 2015Johannes BlanksmaKopie van de omslag van het boekKopie van de omslag van het boek "Johannes Blanksma, melkventer in de ban van penseel en palet".Nee
BAK Q_175Overig1999Christelijk zangkoor Looft den Heermapje met verschillende quizzenJa
BAK Q_174/2Overig1992Christelijke zangvereniging Looft den HeerProgrammaboekje van het 75 jarig bestaan van het zangkoorJa
BAK Q_172Overig1977 - 1990Christelijke Zangvereniging Looft den Heer2 contributieboekenJa
BAK Q_20ds1/1Overig1959 - 1960Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Contributie boekje van korpsledenJa
BAK Q_173OverigChristelijke Zangvereniging Looft den HeerLedenadministratie boekjeJa
BAK Q_20ds1/2Overig1944 - 2002Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Programma's van diverse muziekuitvoeringenProgramma's van diverse muziekuitvoeringen met materiaal van Excelsior en andere Muziekverenigingen uit de regio en met o.a. een blijspel, cabaret, dansorkest, muziekcombo Excelsior, toneeluitvoeringen.Ja
BAK Q_20ds1/3Overig1948Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Grote groepsfoto van het korps ExcelsiorJa
BAK Q_20ds1/4,4a-6Overig1932-1982Christelijke Muziek- en Toneelvereniging "Excelsior"Notulen van ledenvergaderingen met jaarverslagen1914 - 1945
1945 - 1948
1932 - 1962
1962 - 1982
Ja
BAK Q_20ds1/7aOverig26 maart 1901Christelijke Muziek- en Tonaalvereniging "Excelsior"Statuten en huishoudelijke reglementa. Statuten der 't Fanfare-Korps "Excelsior"Ja
BAK Q_211Overig24-11-2019Domela NieuwenhuisAffiche van Domela op 't BildtJa
BAK Q_171Overig1937 - 1999Christelijke Zangvereniging Looft den Heerdiverse notulenboekenJa
BAK Q_151/7Overig11 oktober 2015Johannes BlanksmaAfficheAffiche (A3) van de boekpresentatie.Ja
BAK Q_151/5Overignovember 2015Johannes BlanksmaAffiche van de verkoop van het boekTe koop affiche van het boek over een mooi avontuur en een prachtige route langs verhalen over en schilderijen van Johannes Blanksma, melkventer in de ban van penseel en palet.Ja
BAK Q_213OverigDomela NieuwenhuisProgramma Domela op 't Bildt in de van HarenskerkNee
BAK Q_151/8Circulaireoktober 2015Johannes BlanksmaInteken affiche op het nog te verschijnen boekJa
BAK Q_151/6Circulaireoktober 2015Johannes BlanksmaUitnodigingskaart van Bildts DokumintasysintrumUitnodigingskaart van de boekpresentatie van Johannes Blansma.Ja
BAK Q_151/2Krant1994Johannes BlanksmaKrantenknipsels van de tentoonstellingJa
BAK Q-212Krant18-1-2019Domela NieuwenhuisKrantenknipsel van Domela's toespraak van 100 jaar geledenKrantenknipsel van Domela's toespraak en "Bildtse Kerkenkwestie" herbeleefd.Ja
BAK Q_151/3Krant7-11-2015Johannes BlanksmakrantenknipselKrantenknipsel (LC) van het jubileumboek Johannes Blanksma.Ja
BAK Q_174/1Krant16 mei 1921Christelijke Zangvereniging Looft den Heerkrantenknipsel met programma Samenzang van KorenJa
BAK Q-07ds3/10/51878Waling DijkstraFor nut en nocht, rimen en teltsjesJa
BAK Q-07ds1/5/06Boek1900Waling DijkstraIn Utfanhûzer by de Bakker, Blyspil mei sangJa
BAK Q-07ds1/5/01Boek1821-1911Waling DijkstraFoar Waling-om voor zijn 80e verjaardagJa
BAK Q-07ds1/5/02Boek1852Waling DijkstraKrelis Rechtuut zyn rais na LjuwtJa
BAK Q-07ds1/5/03Boek1854Waling DijkstraIt heamiel by Gealeboer, teltsjes en rîm en oonrîmJa
BAK Q-07ds1/5/04Boek1855Waling DijkstraGesprek van twee erbaaiers over 't jeneverzupenJa
BAK Q-07ds1/5/07Boek1952Waling DijkstraDe Bildtkers durfden wel wat an!Overgezet in 't bildts en van aantekeningen voorzien door H.S. Buwalda.Ja
BAK Q_07ds2/9Boek2005Waling Dijkstragastenboek tentoonstelling Waling DijkstraTentoonstelling:"fan broadbakker oant breaskriuwer".Ja
BAK Q-07ds3/14BoekWaling DijkstraAfschrift Genealogisch Onder zoek met kopie rouwbriefNee
BAK Q_07ds3/13Boek1821-1901Waling DijkstraLokwînsken aan Waling Dijkstra voor zijn 80e verjaardagJa
BAK Q-07ds3/10/6Boek1993Waling DijkstraUit Het Album Van "Uit Friesland's volksleven"Keuze uit het werk.Ja
BAK Q-07ds3/10/4Boek1875Waling DijkstraKeapman Kortsicht en sîn Wiif, Blijspul mei sangJa
BAK Q-07ds3/10/3Boek1878Waling DijkstraDe skearbaes Dokter, bliujspul mei sangJa
BAK Q-07ds3/10/2Boek1971Waling DijkstraMar ik sil strideJa
BAK Q_07ds1/5/05Boek1895-1896Waling DijkstraUit Friesland's Volksleven van vroeger en later(verkleinde herdruk van de originele uitgave).Ja
BAK Q-07ds3/10/1Boek14-8-1821-1901Waling DijkstraLokwinsken for Waling DijkstraJa
BAK Q-07ds2/7/09Boek1970Waling DijkstraWaling Dijkstra-bibliogtafyVan J.J. Kalma en S. Sybrandy.Ja
BAK Q-07ds2/7/08Boek1971Waling DijkstraMar ik sil strideJa
BAK Q-07ds2/7/07Boek1971Waling DijkstraIn dei fan plezierJa
BAK Q_07ds2/7/06Boek1948Waling DijkstraÚt 'e ouwe doas, 3 bildtse tekstenJa
BAK Q-07ds2/7/03Boek1930Waling DijkstraDe Silveren RinkelbelNee
BAK Q-07ds1/5/08Boek1952Waling DijkstraWaling Dyksra-Rige (ik sil stride)IVSyn libben en syn wurk.Ja
BAK Q_07ds2/7/05BoekWaling DijkstraFen Earder en Letter, rimen en teltsjesJa
BAK Q_07ds1/5/09Boek1984Waling DijkstraUit Friesland's Volksleven.Een keuze uit het werk van Waling Dijkstra, bewerkt door Sigrid Terpstra.Ja
BAK Q-07ds2/7/02BoekWaling DijkstraUit Friesland's VOLKSLEVEN, van vroeger en later (1 en 2)Ja
BAK Q-07ds2/7/01Boek1944Waling DijkstraAvondrood, bloemlezingAvondrood, bloemlezing en overzicht der Stadsfriese, Amelander en Bildtse Letteren.Ja
BAK Q_07ds2/7/04Boek1877Waling DijkstraFor de Preatstoel en Hirdshoeke, Rim en UmrimJa
BAK Q_07ds3/18KopieWaling DijkstraKopie van een gehouden lezing van de Franeker tijd van Waling DijkstraKopie lezing voor de Franeker Universiteit, door Ph H Beuker.Nee
BAK Q_07ds3/17KopieWaling DijkstraKopie van een handgeschreven exemplaar van d'Ouwe Griep te VrouwenparochieNee
BAK Q_07ds1/3Overig1821-1914Waling DijkstraIngelijstte foto van Waling DijkstraIngelijstte foto van Waling Dijkstra (14 aug.1821 - 15 jan. 1914 met een bijblad "SLJUCHT EN RJUCHT" van 1914.Ja
BAK Q-07ds1/4OverigWaling Dijkstraingelijst klein portret van Waling DijkstraJa
BAK Q-07ds2/8OverigWaling DijkstraFoto van 2 graven;Foto van 2 graven; Waling Dijkstra en zijn echtgenote Afke Jan's de Boer.Ja
BAK Q_07ds3/19Overig1920 en 1921Waling DijkstraEnkele gedichten van Waling DijkstraDoor Jeltje de Beer-Dijkstra.Ja
BAK Q_07ds1/2OverigWaling DijkstraAardewerken beeltenis van Waling DijkstrAJa
BAK Q-07ds1/1Overig1821-1914/1848-1912Waling DijkstraAffiche van Leven en WerkAffiche van Leven en Weik van het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Leeuwarden.Ja
BAK Q_07ds3/15OverigWaling DijkstraEnkele foto's van o.a. zijn geboortehuis in Vrouwenparochie en gedenkstenenJa
BAK Q-07ds1/6OverigWaling DijkstraStamboom van de Waling Dijkstra StichtingJa
BAK Q-07ds3/11OverigWaling DijkstraHouten sigarenkistje van Waling Dijkstra, met sigaar met bandjeJa
BAK Q-07ds3/12Overig1884Waling Dijkstragedicht over 't Bildt van Waling DijkstraGeschreven door J.K. RienksJa
BAK Q_07ds3/16KrantWaling DijkstraKrantenknipsels e.d. van Waling DijkstraJa
BAK Q_08ds1/3/03Akte31 mei 1952Arjen DijkstraAkte van bekwaamheid als OnderwijzerRijkskweekschool te LeeuwardenJa
BAKQ_08ds1/3/05Akte1 juni 1954Arjen DijkstraBenoeming onderwijzer O.L.School te NieuwebildtdijkBenoeming door de gemeente Het BildtJa
BAK Q_08ds1/03/07Akte28 juli 1956Arjen Dijkstraakte van bekwaamheid als hoofdonderwijzermet cijferlijsten diverse vakkenJa
BAK Q_08ds1/3/04Akte24-2-1954Arjen DijkstraBenoeming onderwijzer O.L.School te St.AnnaparochieNee
BAK Q_08ds1/8BoekArjen DijkstraLeesboekje "Wat grootmoeder vertelde"door H.C.J….3Ja
BAK Q_08ds1/6/01Boek1992Arjen DijkstraGedichtenboekje "Om soa maar te sêgen"uitgave van Stichting Ons Bildt, om meer aandacht te krijgen voor een minderheidstaal.Ja
BAK Q_08ds1/3/10Brief26 juli 1988Arjen DijkstraAanvraag ontslag en pensioen DOP-regeling met toekenning gemeente Het BildtJa
MAP Q_08ds1/3/09Overig28 juni 1960Arjen Dijkstracijferlijst akte Duitse taalJa
BAK Q_08ds1/10OverigArjen DijkstraMap met geseald fotomateriaalJa
BAK Q_08ds1/7/02OverigArjen DijkstravulpenJa
BAK Q_08ds1/7/01Overig1952Arjen DijkstraGarantiebewijs van het HerenpolshorlogeArjen won dit horloge met kaatsen bij de Freule-partij in Wommels.
Met een lederen hoesje.
Ja
BAK Q_08ds1/6/02OverigArjen DijkstraIngelijst gedicht, 1e prijs voor het gedicht "Nij? jaar"Gepubliseerd in de Lyrische Courant (Leeuwarder Courant).Ja
BAK Q_08ds1/5/02OverigArjen DijkstraKnipsels van de gepubliseerde gedichten van Arjen DijkstraJa
BAK Q_08ds1/9OverigArjen DijkstraMap met aantekeningen van Arjen DijkstraJa
BAK Q_08ds1/4OverigArjen DijkstraGenealogie familie Dijkstra, vanaf 1838Ja
BAK Q_08ds1/3/08Overig1960Arjen DijkstraBenoeming onderwijzer aan de Openbare U.L.O.met briefwisseling gemeente Het Bildt met advies Inspecteur van Onderwijs.Ja
BAK Q_08ds1/3/06Overig21 juli 1955Arjen Dijkstracijferlijst akte aardrijkskunde en natuuurkundeJa
BAK Q_08ds1/3/02Overig1948Arjen DijikstraMULO-diploma A met cijferlijstJa
BAK Q_08ds1/3/01Overig1940 - 1944Arjen DijkstraRapportenboekjes, diploma's en aktesrapportenboekje O.L.SchoolJa
BAK Q_08ds1/5/01Overig2003Arjen DijkstraOorkonde van de Bildtse Cultuurprijs 2003Ja
BAK Q_08ds1/2/06AkteArjen DijkstraGetuigschrift van de Koninklijke LuchtmachtJa
BAK Q_08ds1/2/04Akte21 maart 1957Arjen DijkstraTrouwboekje van Arjen en TjerkjeJa
BAK Q-095/01Boek1878Arjen SevensterAdvies document inzake de procedure van H.H Kerkvoogden te St.AnnaparochieJa
BAK Q_095/02Boek15 april 1925Arjen SevensterGrond en Geld, rede van A. SevensterJa
BAK Q-091BoekArjen SevensterBoek over Sociale HervormingSelectie uit de geschriften van Arjen Sevenster.Ja
BAK Q_093/01Boek1948Arjen SevensterBoekje "het vraagstuk van de grond HET sociale vraagstuk"Ja
BAK Q_094/04Boekapril 1929Arjen SevensterLandbouw en MaatschappijJa
BAK Q_098Boek1890Arjen SevensterUut de Folksbeweging op 't Bildt in de tachtiger jarenUut de Folkbeweging op 't Bildt in de tachtiger jaren en de Bildtsche werkstaking fan 't jaar 1890, beschrewen in de Bildtsche taal deur 'n Plattelands Rymer.
(Ex-libres Grondvest Arnhem).
Ja
BAK Q_093/02BoekArjen SevensterDe nood van onzen tijd en het middel tot verbeteringJa
BAK Q_08ds1/2/11Kopie11 april 2016Arjen DijkstraKopie van de rouwbrief van Arjen DijkstraNee
BAK Q-095/03Kopie1890 - 1895Arjen SevensterKopie uit één van de nummers van het t.s. "Grond aan allen"Gebonden, exemplaar nu in bezit van I.ISG Amsterdam.Nee
BAK Q_08ds1/2/10Brief23-07-2007Arjen DijkstraAfscheidsbrief na het overlijden van zijn vrouw TjerkjeJa
BAK Q-094/02Brief1752Arjen SevensterGenerale Koopbrief tussen Staten van FrieslandGenerale Koopbrief tussen de Staten van Friesland en de gelastigden van Pachters der Domeinen of State Bild Landen.Ja
BAK Q_08ds1/2/07Brief16 juli 1952Arjen DijkstraBrief van de Luchtmacht predikantBrief van de Luchtmacht predikant, Prins Hendrikkazerne, Nijmegen.Ja
BAK Q_08ds1/2/09Overig1955 en 1960Arjen DijkstraUittreksels Burgerlijke Stand2 Uittreksels.Ja
BAK Q_105Overig1903Poesie-Album van Pietje HalmaPietje Halma, St. Annaparochie.Ja
BAK Q_106Overig1915Poesie-Album van Albertha KremerAlbertha Kremer, De Krim (Overijssel).Ja
BAK Q-107Overig1916Poesie-Album van Rika KremerRika Kremer, De Krim (Overijssel).Ja
BAK Q_103Overig1930Poesie-Album van Neeltje SteensmaNeeltje Steensma, St. Annaparochie.Ja
BAK Q_109Overig1910Poesie-Album van DirkjeDirkje .., St. Annaparochie.Ja
BAK Q-1012Overig1930Poesie-Album, anoniemJa
BAK Q_102/02Overig1903Poesie-Album van Dirkje KuikenDirkje Kuiken, St. Annaparochie.Ja
BAK Q_097Overig1893 - 1897Arjen SevensterStichting Grondvest en SevensterSevenster was onder de indruk van de ideeën van de Amerikaanse denker Henry George. Hier liggen de wortels van Stichting Grondvest.Ja
BAK Q_104Overig1894Poesie-Album van Foekje TolsmaFoekje Tolsma, St. Annaparochie.Ja
BAK Q_101/01Overig1903Poezie-Album van Dirkje KuikenDirkje Kuiken, S. Annaparochie.Ja
BAK Q_1011/02Overig1918Poesie-Album van AnnaAnna.., Oudebildtzijl.Ja
BAK Q_08ds1/2/08Overigdec. 1956Arjen DijkstraSpaarbankboekje Coöp. Voorschotbank Het BildtJa
BAK Q_094/01Overig1903Arjen SevensterLiederenbundel van Neederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholische DrankenLiederenbundel van Tine en anderen.Nee
BAK Q_08ds1/1/02Overig1960Arjen DijkstraFoto's als leerkracht op ULOJa
BAK Q_08ds1/1/01Overig1931 - 2016Arjen Dijkstrapersoonlijk fotomateriaalFamiliefoto's.Ja
BAK Q-08ds1/2/05Overig1966Arjen DijkstraIdentiteitskaart Arjen en Kampkaart Arjen en TjerkjeJa
BAK Q_08ds1/2/02Overig30-10-1931Arjen DijkstraUittreksel Burgerlijke Stand, geboorte zoon Arjen Hendrik DijkstraJa
BAK Q_08ds1/2/03OverigArjen DijkstraPensioen document F. DijkstraJa
BAK Q_08ds1/2/01Overigmei 1920Arjen DijkstraFamiliedocumentenTrouwboekje van Filip en Jannigje en ondertrouw bericht mei 1920.Ja
BAK Q_094/03Circulaire1929Arjen SevensterDe Roovers van het vrije RuilverkeerJa
BAK Q_092KrantArjen SevensterMap met o.a. krantenknipsels, foto's etc.Ja
BAK Q_108Krant1892Poesie-Album van Foekje Jarigs TolsmaFoekje Jarigs Tolsma, St. Annaparochie.Ja
BAK Q_1010/01Krant1918Poesie-Album van AnnaAnna.., Oudebildtzijl.Ja
BAK Q_096Krant1926 - 1930Arjen Sevenster5 kranten5 kranten: "Nieuwe Aarde", maandblad. Orgaan van den Bond tot Hervorming van den Grondeigendom, juni 1926, mei 1930, october 1930, november 1930 en dec. 1930.Ja
BAK Q_13ds2/01/06Akte23 febr.1942Het Strijkorkesr ApolloOvereenkomst bereffende contract muziek-auteursrechtJa
BAK Q_13ds2/02/01Boek1912-1941Het Strijkorkesr ApolloNotulenboek van de oprichting met jaarverslagenJa
BAK Q_13ds2/01/05Brief21-04-1942Het Strijkorkest ApolloContract van Bureau voor muziek-auteursrecht BUMAHierbij hebben wij de eer U te doen toekomen het door ons geteekende tegenexemplaar van het tussen ons tot stand gekomen contract……………Ja
BAK Q_13ds2/04/01Brief3 okt. 1947Het Strijkorkest ApolloSchrijven van notaris R.J. Timmer over een schenking aan de VerenigingJa
BAK Q_13ds2/04/03Brief1 mei 1932Het Strijkorkest Apollobedankbrief n.a.v. huwelijkscadeautje voor Anna en RienkJa
BAK Q_13ds2/04/02BriefHet Strijkorkest Apollodiverse brieven en kaartjes aan de verenigingJa
BAK Q_13ds2/04/04BriefHet Strijkorkest ApolloBrief aan dhr. B. Wassenaar, voorzitter ApolloJa
BAK Q_13ds2/01/07Overigsept. 1933Het Strijkorkest ApolloReglement van het concours van Dilettanten SrijkorkerstenReglement van het concours van Dilettannten Strijkorkesten, te houden op een werkdag in de groote feesttent te Joure.Ja
BAK Q_13ds2/03/04OverigHet Strijkorkest ApolloProgramma van een concert op 24 dec 19..Ja
BAK Q_13ds2/03/03OverigHet Strijkorkest ApolloHandgeschreven brief met toekenning van een 2e prijs met 84 puntenJa
BAK Q_13ds2/03/02Overig1 jan 1924Het Strijkorkesrt ApolloProgramma van een kerkconcert afgewisseld door zangKerkconcert in de Hervormde kerk te St.Jacobiparochie.Ja
BAK Q_13ds2/03/01Overig26 maart 1922Het Strijkorkest ApolloBewijs van toegang en programmaZang- en muziekuitvoering van Apollo samen met het Doopsgezinde kerkkoor van St. Annaparochie.Ja
BAK Q_13ds2/01/02Overig1942-1947Het Strijkorkest ApolloNotulenschriftJa
BAK Q_13ds2/05Overig1915-1953Het Strijkorkest ApolloStukken betreffende deelname aan uitvoeringenJa
BAK Q_13ds2/01/04OverigHet Strijkorkest ApolloBewijs van lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Dilettanten-orkestenJa
BAK Q_13ds2/01/08Krant10 dec. 1920Het Strijkorkest ApolloBewijs van storting van een renteloos aandeelJa
BAK Q_13ds2/01/1Akte10-03-1912Het Strijk ApolloReglement van het Strijkorkest ApolloJa
MAP Q_13ds1/10aKopie1938Muziekvereniging AuroraKopie krantenknipsel 1938 van een jubileum kaatspartij Jong NederlandKopie krantenknipsel 1938 ven een jubileum kaatspartij Jong Nederland, wat werd opgeluisterd door Aurora.Nee
MAP Q_13ds1/10bKopie1968Muziekvereniging AuroraKrantenknipsel van de opening van het nieuwe sportcomplexKrantenknipsel van de opening van het nieuwe sportcomplex, wat werd opgeluisterd door Aurora.Nee
MAP Q_13ds1/11Brief1942Muziekvereniging AuroraAfscheidsbrief van de oprichter van AuroraAfscheidsbrief van de oprichter van Aurora, de oud directeur dhr. Gerardus Wijngaarden, gericht aan het bestuur.Nee
MAP Q_13ds1/07BriefMuziekvereniging AuroraBedankbrief van Anne StellingwerfBedankbrief van Anne Stellingwerf met de mededeling dat hij geen werkzaamheden kan verrichten.Ja
BAK Q_13ds2/01/2Brief1955Het Strijkorkest Apollotoegekende subsidie door de gemeente het Bildtschrijven van de toegekende subsidie voor één keer.Ja
MAP Q_13ds1/08Brief1953Muziekvereniging AuroraUitnodiging van Stad AntwerpenUitnodiging van Stad Antwerpen voor o.a. vereniging Fanfare, Harmonie etc.Ja
BAK Q_13ds1/04Overig2019Muziekvereniging AuroraUitvergrote fotokopieënUitvergrote fotokopieën gebruikt bij een tentoonstelling in 2019Nee
BAKQ_13ds1/1-2Overigapril 2019Muziekvereniging AuroraKopie van Verklaring OverdrachtKopie van Verklaring van Overdracht betr; 2 Vaandels, dirigeerstokje, voorzittershamer met bijpassend schild en de mace van de tambourmaître.Ja
BAK Q_13ds1/05bOverig1920Muziekvereniniging AuroraKritisch verslag van het muziekfeest en concoursJa
BAKQ_13ds1/05aOverig1897-1920Muziekvereniging AuroraStukken betreffende deelname muziekconcoursen etc.1. Stukken betreffende deelname aan (Bonds) muziekconcoursen en muziekuitvoeringen en jublieum van Aurora en Apollo.Ja
MAP Q_13ds1/06Overig1951-1961Muziekvereniging AuroraNotulenboek jaarverslagen Muziekfederatie het BildtNotulenboek jaarverslagen Muziekfederatie het Bildt.Ja
BAK Q_13ds1/02OverigMuziekkorps AurorAFotokopieën van de vaandels met overzichtNee
BAK Q_13ds1/1-2Overigapril 2019Muziekvereniging AuroraVerslag van de overdracht vaandels en openingVerslag van de overdracht van 2 vaandels en opeing in het Jabikshuus.Nee
BAK Q_13ds1/12OverigMuziekvereniging AuroraBijzondere collectie klassieke muziekBijzondere collectie klassieke muziek van Plantinga film- en fotobureau te Leeuwarden.Ja
BAK Q_13ds1/13Overig18-08-1945Muziejvereniging AuroraBeknopt verslag van de feestelijke herdenking 50 jaar AuroraBeknopt verslag van de feestelijke herdenking 50 jaar Aurora.Nee
BAK Q_13ds1/14Overig1890Muziekvereniging AuroraZilveren speld met inscriptieZilveren speld met inscriptie "Aurora 1890"Ja
BAK Q_13ds1/15Overig1976Muziekvereniging AuroraProgrammaboekje van de Culturele Raad gem. het BildtProgrammaboekje van Culturele Raad gemeente het Bildt van Solistenconcours.Ja
BAK Q_13ds1/16Overig1868-1943Muziekvereniging AuroraMap met persoonlijke gegevens van de oprichterMap met persoonlijke gegevens van de oprichter dhr. Gerardus Wijngaarden.Nee
BAK Q_13ds2/01/03Overig10 maart 1912Het Strijkorkest Apollohandgeschreven document betreffende oprichtingOfficiële oprichting was in 1909.
Eerste officële huishoudelijke vergadering van de oprichting 1912.
Nee
BAK Q_13ds1/03Overig1951Muziekvereniging AuroraNotulen jaarverslag Muziekferderatie het BildtNotulen jaarverslag Muziekferderatie het Bildt (aanvang 1951).Ja
MAP Q_13ds1/09Overig16-8-1895/16-8-1995Muziekvereniging AuroraTinnen wandbord t.g.v. jubileum 100 jaar AuroraTinnen wandbord t.g.v. het jubileum 100 jaar Aurora.Ja
MAP Q_13ds1/10cKrantMuziekvereniging AuroraDiverse krantenknipsel van het 40- en 60 jarig jubileumJa
BAK Q_4Map1/07Boek2008Bildtse Aardappelweken 2008WrâldoriÏntaasje groep 7/8, De Ierappel (met handleiding) en begeleidend handboekje)Wrâldoriïntaasje voor groep 7 en 8. De Ierappel.Ja
BAKQ_04map1/06Boek2012Bildtse Aardappelweken 2012Boekje van de Bildtse Aardappelweken 2012Bildtse Aardappelweken 2012 (dialoog tussen akkerbouw en kunst).Ja
BAKQ_04Map1/08Boek2008"Nije ierappels"Literêr tydskrift, HjirNee
BAK Q_04Map1/09Boek2008Jaar van de Aardappel 2008programmaboekje van "Sware Grônd"Ja
BAKQ_04Map1/04Overig2008Jaar van de Aardappel 2008Brochure van het kortfestival/programma vertoning Competitie-filmNee
BAKQ_04Map1/02Overig2008Jaar van de Aardappel 2008Affiche fan grônd tot môndAffiche "fan grônd naar môndJa
BAKQ_04Map1/01Overig2008Jaar van de Aardappel 2008Affiche "Eten bij de boer"Ja
BAKQ_04Map1/05Overig2008Jaar van de Aardappel 2008Affiche van de voorstelling "Sware Grônd" (landbouwmachines dansen op Swarte HaanNee
BAKQ_04Map1/03Krant11 okt 2008Jaar van de Aardappel 2008Affiche Tweede Bildts Kortfestival + klein exemplaarAffiche + klein exemplaar.Ja
BAKQ_04ds/02/02Boek2008Jaar van de Aardappel 2008Gids Uytland, 13e jaargang - 2008Gids Uytland, 13 e jaargang - 2008Ja
BakQ_04ds/02/01Boek2008Jaar van de Aardappel 2008Boekje "Burgers op de boerderij, boeren in de kunst"Boekje "Burgers op de boerderij, boeren in de kunst.Ja
BakQ_03011Overig2005Stichting 't Bildt 500Ingelijst aandenkenIngelijst "As andinken an 't Bildt 500".Ja
BakQ_03010/08Overig2005Stichting 't Bildt 500Uitnodiging van de Waling Dijkstra Stichting van de tentoonstellingUitnodiging van de Waling Dijkstra Stichting van de tentoonstelling met de titel "Waling Dykstra, fan broadbakker oant breaskriuwer"Nee
BakQ_03010/04Overig2005Stichting 't Bildt 500ballonkaart van ballonnenwedstrijd van Plaatselijk Belang St.AnnaparochieBallonnenkaart van de ballonnenwedstrijd van Plaatselijk Belang St.AnnaparochieJa
BakQ_03010/05Overig2005Stichting 't Bildt 500flyer van de Fototentoonstelling 't Bildt in BeeldFlyer van de Fotottentoonstelling 't Bildt in Beeld, in Ons Huis te St. AnnaparochieJa
BakQ_0310/06Overig2005Stichting 't Bildt 500Uitnodiging van de start van 't Bildt 500Uitnodiging van de start van 't Bildt 500, van het bestuur van de Stichting 't Bildt 500Ja
BakQ_04ds01/03Overig2008Jaar van de Aardappel 2008Map met krantenknipsels (algemeen)Map met krantenknipsels (algemeen)Ja
BakQ_0310/09Overig2005Stichting 't Bildt 500Overzicht wat in het jaar 2005 is georganiseerdOverzicht wat in het jaar 2005 is georganiseerd door de commissie van Stichting 't Bildt 500Ja
BakQ_04ds01/01Overig2008Jaar van de Aardappel 2008mappen(2) met kranntenartikelen, folders e.d.Mappen (2) met kranntenartikelen, folders e.d.Ja
BakQ_04ds01/02Overig2008Jaar van de Aardappel 2008Donkerblauw shirts met opdrukDonkerblauwe shirts (2) met opdruk "Sware Grônd" (chauffeur) en "Sware Grônd" (medewerkers)Ja
BakQ_0310/07Krant2005Stichting 't Bildt 500Uitnodiging voor het afscheid van het feestjaar 2005Uitnodiging voor het afscheid van het feestjaar 2005Ja
BakQ_03010/03Boek2005Stichting 't Bildt 500Boekje van een muzikale tocht3. Boekje van een muzikale tocht “Stipelrûnte 2005” van Stichting ’t Bildt 500Nee
BakQ_0306Boek2005Stichting "Bildt 500Les- en werkboekLes- en werkboek voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen op ’t BildtJa
BakQ_0309Boek2005Stichting 't Bildt 500Programmaboekje en affiche1.Gastenboek- en reactieboek “500 jaar Kaatsen op Het Bildt” van het Kaatssymposium en Kaatstentoonstelling.
2. Affiche van de tentoonstelling op 't Bildt
Ja
BakQ-0107Brief2009Bildtse Lesbrief voor groep 4, 5 en 6Lesbrief in het kader van het jaar vande AstronomieJa
BakQ_0106Brief2009Bildtse Lesbrief voor grroep 1, 2 en 3Lesbrief in het kader van het jaar van de AstronomieJa
BakQ_0104Brief2009Meertalige themabrief "Sterrekikers op 't Bildt"Meertalige themabrief "Sterrekikers op 't Bildt over sterren en planeten voor de Bildtse basisscholen.Ja
BakQ_0105Brief2009Bildtse Lesbrief voor "krôben" (kleuters)Ja
BakQ_13014Overig2009Jaar van de Astronomieaffiche van het SlotfeestAffiche van het Slotfeest van het jaar van de Astronomie in de gemeente het BildtJa
BakQ-13013Overig2009Jaar van de Astronomie2 geplastificeerde lesbrieven voor een bezoek aan het Planetarium door gastdocent dhr. Paul Feenstra te St. AnnaparochieJa
BakQ_01012Overig2009Jaar van de Astronomielesboek Wrâldoriëntaasje voor groep 7/8Lesboek Wrâldoriëntaasje voor groep 7/8 van Eise Eisinga en syn PlantariumJa
BakQ_01010Overig2009Jaar van de Astronomiewerkboek Wrâldoriëntaasje voor groep 7/8Werkboek Wrâldariëntaasje voor groep 7/8 van Eise Eisinga en syn Planetarium.Ja
BakQ_0108Overig2009Jaar van de Astronomiegekleurde geplastificeerde platen (A3) en (A4)Ja
BakQ-01011Overig2009Jaar van de Astronomiehandleiding Wrâldoriëntaasje voor groep 7/8Handleiding Wrâldoriëntaasje voor groep 7/8 van Eise Eisinga en syn PlantetariumJa
BakQ_0301Overig2005't Bildt 500gebruiksvoorwerpen met logo, wat te maken heeft met 't Bildt 500Programma jubileumboekje 't Bildt 500 - (1505-2005)
Vlag
Plastic zak
Speldje (ovaal)
Stoffen tas (groen)
Pet
Kaars
Ondcerzetters
Kaart- en kwartetspel van Bildtse gewassen
Ja
BakQ_0302Overig2005Stichting 't Bildt 500Oorkonde van de Bildtse KultuurpriisOorkonde van de "Bildtse Kultuurpriis 2005", welke is toegekend aan Stichting 't Bildt 500Nee
BakQ_0304Overig2005Stichting 't Bildt 500Programma met een korte beschrijving van de gepresenteerde gewassenNee
BakQ_0101Overig8 juli 1952Jaar van de AstronomieBlad van een Bidtse Post met een beschrijving van J.P. van der BildtBeschrijving van een oud Froubuurtster Jan Pieters van der Bildt, die een 10 cm. Spiegeltelescoop verbeterde, welke toen in bezit was van het universiteitsmuseum te Utrecht.Ja
BakQ_03010/01Overig2005Stichting 't Bildt 500affiche fototentoonstelling1. Affiche van de fototentoonstelling “Bildts Dokumintasysintrum” 17 juni tot 15 juli 2005.Nee
BakQ_0102Overigmei 1916Jaar van de Astronomievervaardiger van Gezigt- en Natuur- en Sterrekundige werktuigen/ astronoom Roelof Hessels HommemaBlauwe map met "in leven beroemde vervaardiger van Gezigt- en Natuur- en Sterrekundige werktuigen" en een biografische verkenning van astronoom Roelof Hessels Hommema, geschreven door Sieger Rodenhuis.Ja
BakQ_0303Overig2005Stichting 't Bildt 500fotomap met foto's van het Presentatieveld GewassenJa
BakQ-0103Circulaire2009Jaar van de Astronomieinternationaal jaar van de sterrenkunde 2009 op het BildtJa
BakQ_0305Circulaire2005Stichting 't Bildt 500ProgrammagidsProgrammagids van het openluchtspektakel “DE WRAAK fan ’t wadwiif” met een toegangskaart en een van een extra uitvoering.Nee
BakQ_0308Circulaire2005Stichting 't Bildt 500programmaboekje Oogstfeest en Oldtimer PloegwedstrijdenProgrammaboekje Oogstfeest en Oldtimer PloegwedstrijdenNee
BakQ_03010/02Circulaire2005Stichting 't Bildt 500fietsroute langs bedrijven op 't Bildt/ plattegrond met vragenlijsta. Fietsroute langs tientallen monumenten.
b. Fiets/auto route langs bedrijven op ’t Bildt, met plattegrond en vragenlijst.
Ja
BakQ_0109Circulaire2009Jaar van de Astronomieaffiche met agenda van 2009Ja
akQ_01015Krant2009Jaar van de AstronomieGele map met diverse krantenknipselsGele map met diverse krantenknipsels die betrekking hebben op Astronomische Activiteiten van het jaar 2009.Ja
BakQ_0307Krant2005Stichting 't Bildt 500Knipsels van route Lucht, Licht en Land1. Knipsels van het evenement route boerderijverlichting “Lucht, Licht en Land”, dec. 2005.
2. Routebeschrijving van Licht, Lucht en Land van het jaar 2000.
Ja
Bak Q_0202BoekAmnesty International het BildtDraaiboek om een Kunstmarkt te organiseren op 26 en 27 april 1986.Ja
Bak Q_0202BoekAmnesty International het BildtDraaiboek van de te houden Fakkeltocht/wake.Ja
Bak Q_0202BoekAmnesty International het BildtDraaiboek van een te houden fietstocht op 12 juni 1992.Ja
Bak Q_0202Overig1991 en 2012Amnesty International het Bildtjaarverslagen2001, 2002, 2004 missen.Ja
Bak Q_0202Overig1980 2012Amnesty International het BildtPropaganda materiaalJa
Bak Q_0202OverigAmnesty International het Bildtjubileum CD met tekstblad en melodieënJa
Bak Q_0202OverigAmnesty International het BildtLijst met collectanten voor de jaarlijkse collecteweek van alle Bildtse dorpenJa
Bak Q_0202OverigAmnesty International het BildtOverzicht van de collecte opbrengst.Ja
Bak Q_0203OverigAmnesty International het BildtMap met 34 foto’s van de afdeling Amnesty International het Bildt.Ja
Bak Q_0202OverigAmnesty International het BildtGelukstelegram van afd. Minnertsga voor het 10-jarig jubileum.Ja
Bak Q_0202KrantAmnesty International het BildtToestemming van B&W het Bildt m.b.t. het verlenen van een openbare inzameling van gelden.Ja
BakQ_0201Krant1980 e.v.Amnesty International Het BildtMap met knipselsBron: Bildtse Post.Ja