Fuchsiadeksel

Wij hewwe in ôns lând ’n paar slimme krisissen had, oorlog, ’n prot mînsen hewwe in hur leven feul leed en ferdriet had, slimme syktes deurmaakt en wij sitte nou al ’n heel skoft met die korona-pandemy. Dat binne allegaar slimme dingen wat ik nou opnoem. Maar soks haalt ’t fansels niet bij ’t groate…

Lees meer

Benijd

In ’e regel hew ik ’t fooral over fan alles wat d’r op ’e wereld en Frysland gebeurt. Ik kin ’t ommers niet altiten over ’t Bildt hewwe. Maar deuze keer kin ik d’r niet omhine, want De Bildtse Post 2.0 komt namelik môrn út. De krant gaat trouwens niet de Bildtse Post hiten maar…

Lees meer

Mimmetaal

Fleden week woensdeg waar Hessel Jansen op ’e tillevizy bij Omrop Fryslân. Niet elkeneen sil wete wie’t Hessel Jansen is en dat is ok niet soa núvver, want ’t is ok gyn BF-er. En BF staat foor Bekinde Frys. Maar ik kin him al, omdat hij in St.-Anne opgroeid is. Hij is ’n stik jonger…

Lees meer

Dâg

Ik omêrm de emansipasy en derom borduur ik even deur op fleden week der’t ik ‘stikem’ bekinde jareg te wezen. At se mij filesitere, sêge se d’r in ’e regel achteran: “Maak d’r ’n mooie dâg fan.” Nou, ’t waar in elk gefal ’n goed fulde dâg en der bedoel ik gyn taart ensoa met.…

Lees meer

Jareg

Hoi hoi, ik bin fandaag jareg. Wat ’n feest, wat ’n feest… Ik kon de hele nacht niet slape… Wat? Al heel feul nachten niet. Hoe feul nachys nag? Ik telde se ôf. En nou, fandaag, is’t aindlik soafeer: ik bin jareg. Hoi, hoi… Ni, der is niks mis met jim radio en ok niet…

Lees meer

Stang

Hewwe jim fleden week donderdeg ’t groate nijs ok hoord? De beruchte horisontale stang bij de mânlysfyts ferdwynt! Nou, dat sou ok ’s tiid worre! Dat de fyts wort aansen uniseks. Ik hew ’t sels nooit begrepen werom d’r al ’n stang weze most bij mânly- maar niet bij frôlyfytsen. Ja, ik weet ok wel…

Lees meer

Hússybrilledoekys

Op ’t stoit sitte wij nag in ’e tiid fan ’e seumerfekânsy. Dus dan mot d’r even ’n fekânsyferhaal tussendeur, docht ik soa. Late wij hiermet úteand sette: froeger gongen wij, as gesin, ’n stikminnig jaren achternander op fekânsy na Flyland. Ik loof niet dat ôns hait en mim sokke fekânsymînsen waren, maar dat se…

Lees meer

PC

Môrn is ’t soafeer: de PC. Foor ’n hele prot Friezen en niet te fergeten foor Friezen om úttens is dut ’n besondere kaatsdâg. Goenent die’t niks met kaatsen hewwe, begripe soks niet. ’t Begint altiten al met ‘PC-kefee’ fan Omrop Fryslân. In dut radioprogramma wort op drie dagen foor de PC praten over de…

Lees meer

Positivo

“Weet jij wel wat jij bent?” ’n Hutsy bleef ’t stil. “’n Omkoal seker”, mompelde ik in mysels. Maar ik hoefde sels gyn antwoord te geven, want ik bespeurde al gau dat ’t antwoord deur de fragesteller sels wel geven worre sou. Kyk, der kwam ’t al: “’n Positivo!” ’n Positivo… Tsong, meester Mulschlegel noemt…

Lees meer

Feestlik onthaald

Dînsdegoffend 20 july gong de kollum fan Jan op de radio bij Omrop Fryslân over ’t onthaal fan grînsrechter Erwin Zeinstra. “En oant safier ‘Fryslân Hjoed’. Daliks kinne jo sjen nei ús allereerste ‘Simmer yn Fryslân.’” Wacht even, hoorde ik dat nou goed? Ik dink nag hyltyd an ’t een na lêste onderwerp. Ik beslút…

Lees meer