Kollum Gerard de Jong: Influencers

’n Dútser die’t op TikTok an 420.000 folgers sien laat fan hoe’t hij skildert. ’n Roemeense vlogger met hest 290.000 folgers. ’n Nederlâns maisy dat 110.000 folgers ôns lând sien laat. De groep influencers die’t hier ’n week lang waar op útnoadiging fan de European Influencers Academy beston út jongeloi, faak tieners nag. Ik waar…

Lees meer

Kollum kursisten (6): Marten Dijkstra

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer de lêste en die is fan Marten Dijkstra. Kollum kritikaster Frijdegavens sit ik faak met myn kammeraten in ’e kantine fan vv St.-Anna. Wij drinke d’r dan ’n paar glassys en soms wat meer.…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Onrust

De berichys flogen over en weer, in ferskillende app-groepen met frynden en werkrelasys, doe’t de prevînsy bekindmaakte dat se foor € 7.2 miljoen ’t mes in de aigen begroating sette. De swaarst troffen post is – quelle surprise – taal en kultuur. Fan 2025 ôf wort d’r jaarliks 1.6 miljoen euro op kort. Onrust. D’r…

Lees meer

Kollum kursisten (5): Lisette Boonstra

Fan de kursisten fan dut jaar kregen wij ’n kollum die’t se skrive mosten as opdracht foor hur eksamen. Deuze keer Lisette Boonstra. At elkeneen even ’n kollum skrive wil… Dat is aigenlik niks foor mij, want in ’n kollum skrive je wat persoanliks of je geve je mening ergens over. Dat hang ik liever…

Lees meer