Spul socht foor skoalprojekt 75 jaar befrijding

Bildts Aigene is tegaar met brassband ‘Blaast de Bazuin’ fan Nij Altoenae doende met ’n groat projekt over 75 jaar befrijding, onder de naam “Gedinke en Foorútsien.” In ’e Bildtse Post kinne jim regelmatig leze wat dut projekt krekt inhout: ’t farieert fan ’n foorstelling ant ferhalen, ’n tintoanstelling, mezyk, weromsien op ’e oorlog en…

Lees meer

‘Bildtse-Kultuurpriis’útraikt in rechtstreekse útsinding fan ‘Even Bildts’

In ‘De Utwyk’ in Nij Altoenae waar ’t op saterdeg 28 desimber behoorlik drok. Dat maakte de overdâg al foor ’n part slaagd. En de útsinding fan ‘Even Bildts’, rechtstreeks fan krekt noemde onderkommen út, maakte de slaagde overdâg helendal kompleet. ’t Eerste uur keek ’t radioprogramma werom op 2019. ’n Stikminnig gasten sorgden foor…

Lees meer

Ofslútting 2019 met Kerstburrel en “ôfskaid” boegbeeld Jan Faber

Frijdegaven 20 desimber l.l. hewwe alle metwerkers fan ’e ôfdeling History fan Bildts Aigene ’t jaar 2019 ôfsloaten met ’n burreltsy en ’n happy. Weer ’n drok jaar achter de rûg, met hoogte- en dieptepunten. Een fan ‘e metwerkers fan ’t eerste uur, Johannes Post, het de striid teugen ’n slopende sykte ferloren. Wij sille…

Lees meer

Ouwejaarssjo ‘Even Bildts’ met derin ok útraiking Bildtse-Kultuurpriis

Na fleden jaar St.-Anne andeen te hewwen, wykt ’t hele gebeuren fan ’t programma ‘Even Bildts’, winner fan de Bildtse-Kultuurpriis, dut jaar út na ‘De Utwyk’ in Nij Altoenae. Der fynt de tradisjonele ‘Ouwejaarssjo’ plak. Jawis, ’n rechtstreekse útsinding. En wanneer hewwe wy dat? Dat sil op saterdeg 28 desimber e.k. fan 15.00 – 17.00…

Lees meer

’t Bildt

Onderstaand artikel geeft een tijdsbeeld van ‘ t Bildt van rond 1960. De bron van het artikel is niet bekend evenals de schrijver die niet bekend is. Een kopie van dit verhaal zit in de collectie van archiefmateriaal van de Stichting Bildts Aigene (groep History). De foto’s met bijschriften bij dit artikel komen ook uit…

Lees meer