Utraiking Bildtse getuugskriften

17 februari 2023
Categorie

’n Mooi ploechy mînsen kwam op 15 febrewary in ‘e bibletheek fan St.-Anne. Der worden de getuugskriften útraikt fan de…

Feerder leze

Persbericht gemeente Waddenhoek: Taalpriis op ‘Dâg fan de Mimmetaal’

13 februari 2023
Categorie

It Franeker Diktee, de Trinus Riemersma-dei en it Franeker Woordeboek binne nominearre foar de Taalpriis Waadhoeke. Dat hat de sjuery…

Feerder leze

Bildts Aigene soekt frijwilligers!

09 februari 2023
Categorie

In de Nije Bildtse Post fan fleden week ston ’n adfertînsy fan Bildts Aigene en dat is niet soamaar ’n…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: Banshee

09 februari 2023
Categorie

Achter ôns sat ’n mantsy, de 80 rúm passeerd. D’r sat maar ’n handsyfol mînsen in de filmsaal fan Slieker.…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: Perspektyf

30 januari 2023
Categorie

De Volkskrant pakte saterdeg út met ’n groat intervjoe met Caroline van der Plas. Hur BBB het de wyn in…

Feerder leze

Publyk fan harte welkom op gedichte-avend donderdeg 26 jannewary e.k.

22 januari 2023
Categorie

D’r binne sestyn deelnimmers an de gedichte-avend. Der is de organisasy och soa wiis met. En an de opgeven gedichten…

Feerder leze

Herinnering: opgave gedichte-aven op 26 jannewary 2023

16 januari 2023
Categorie

Nag anderhalve week en dan fynt in de bibletheek fan St.-Anne de jaarlikse gedichte-avend plak: op donderdeg 26 jannewary e.k.…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: Mingelmoes

14 januari 2023
Categorie

Fleden week ston ik met ’n mooi intervjoe in ‘Trouw’, over myn boek Blau fan dagen, griis fan ônrust in…

Feerder leze

Gedichte-aven op 26 jannewary 2023 in St.-Anne

08 januari 2023
Categorie

Altyd op ’e lêste donderdeg fan jannewary fynt in de bibliotheek fan St.-Anne de gedichte-aven plak. Hieran doen alle jaren…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: Bra wiis

01 januari 2023
Categorie

’t Is mooi at je merke dat bepaalde ferwizings oppikt worre, de overweldigende reäksys binne ’n wêrm bad en ik…

Feerder leze