Kollum Gerard de Jong: Knipsels

31 januari 2024
Categorie

’t Fersamelen sat d’r altyd al in: artikels en stikkys útknippe en beware. Ik froeg plakboeken en pritt-stiften op ‘e…

Feerder leze

Ferskaidenhyd an gedichten tidens gedichte-aven in St.-Anne

28 januari 2024
Categorie

Droevige, grappige, lange, ondeugense, serieuze, klaine, Bildtse, aigen, liefdes-, Friese, Nederlânse gedichten. D’r waren soa’n 50 mînsen na de bibletheek…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: I

17 januari 2024
Categorie

Ik tref I. in ’n parkeergerazy in Luwt. Welke mâg ik niet sêge, der waar se heel dúdlik over. At…

Feerder leze

ANWB Fytsferlichtingsaksy ok in ’t Bildts

11 januari 2024
Categorie

Maandeg 17 oktober l.l. is ’t startsain geven foor de jaarlikse Fytsferlichtingsaksy ‘Zet je licht aan!’ Stichting Bildts Aigene wil…

Feerder leze

Gedichte-avend op 25 jannewary in St.-Anne

08 januari 2024
Categorie

Gedichte-avend op 25 jannewary in St.-Anne Op donderdeg 25 jannewary om 19.30 uur fynt in de bibletheek fan St.-Anne de…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: Ik sou wille dat d’r foor ôfdankte auto’s ’n opfang bestaat

03 januari 2024
Categorie

Hij knipperde as ’n opwonnen puppy doe’t ik op ’t ‘op slot’-knoppy drukte. Dat nam mij altyd foor him in,…

Feerder leze

Noflike korsttyddagen en ’n gelukkig en gesond 2024

22 december 2023
Categorie
Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: ’t COA weet hur folgd deur ’n lúkse-gestapo

16 december 2023
Categorie

Boven is ônder. Frede is oorlog. Liefde is haat. In Bizarro World is alles ’t tunoverstelde fan hoe’t wij ’t…

Feerder leze

Nije Bildtse Kerst- en Nijjaarskaarten

30 november 2023
Categorie

D’r binne dut jaar nije Bildtstalige kerstkaarten maakt deur Monique Dijkstra. Se binne mooi op tiid klaar, soadat jim nag…

Feerder leze

Kollum Gerard de Jong: ’t Fesy in Wildersland is inkeld foor PVV’ers

30 november 2023
Categorie

Twee menútten nadat de NOS de exit poll sien liet skakelde presintator Rob Trip woensdegaven over na Skeveningen. ‘Hoe is…

Feerder leze