Wie nomineerstou foor de Bildtse-Kultuurpriis?

Hestou meskien ’n persoan of ’n groep die’t neffens dij de Bildtse-Kultuurpriis winne mot? Dan kinstou dat deurgeve. Heel graag selfs. Dut kin ant 15 oktober a.k.

Dut kin deur ’n berichy te sturen na bildtsekultuurpriis@bildtsaigene.nl. Maar je kinne ’t ok sture na Stichting Bildts Aigene, Beuckelaerstraat 2, 9076 DA in St.-Anne.

At een eerst meer informasy hewwe wil, dan kin dat ok fansels. Dan kin d’r ’n e-post stuurd worre na bildtsekultuurpriis@bildtsaigene.nl.

Dus niet stinne, maar geef gau dyn kandidaat of kandidaten deur foor de Bildtse-Kultuurpriis. Laat dyn nominasy niet ferloren gaan!

Alfast hartlik dank hierfoor.