Wie nomineerstou foor de Bildtse-Kultuurpriis?

Blykber mot ’t eerst altiten op gang komme. Jawis, d’r binne al wat nominasys na de sjury stuurd, maar dat binne d’r nag niet soafeul. Der kinne nag feul meer nominasys bij fansels!

Laat ’t is dij omgaan. Hestou meskien ’n persoan of ’n groep die’t neffens dij de Bildtse-Kultuurpriis winne mot? Dan kinstou dat deurgeve. Heel graag selfs. Dut kin ant 17 oktober e.k.

Dut kin deur ’n berichy te sturen na bildtsekultuurpriis@bildtsaigene.nl. Maar je kinne ’t ok sture na Stichting Bildts Aigene, Beuckelaerstraat 2, 9076 DA in St.-Anne.

Dus niet stinne, maar geef gau dyn kandidaat of kandidaten deur foor de Bildtse-Kultuurpriis. Laat dyn nominasy niet ferloren gaan!

Alfast hartlik dank hierfoor.