Tryater zoekt Friese taalvarianten voor Europees project

Voor een communityproject over taal zoekt Tryater mensen van divers pluimage die een Friese streektaal beheersen en daar van januari tot en met maart 2024 iets moois mee willen maken. In het kader van het Europese project Phōnē produceert Tryater de performance Wurden, over het Fries en al zijn variaties. Na een aantal uitvoeringen in maart in het eigen gebouw in Leeuwarden reist het naar Tirol. In juli is daar een groot internationaal evenement van Phōnē, waar Wurden in opgenomen wordt.

Romke Gabe Draaijer, theatermaker bij Tryater, heeft de regie over dit project. ‘Elkenien soe meidwaan kinne. Ofst poadiumûnderfining hast of wat dyn keunstfoarm is, makket net út. Behearsking fan ien fan de Fryske streektalen of dialekten is de iennige foarwearde. Fierdersoan soe ik it geweldich fine as minsken dy’t we noch net altyd op de bühne sjogge har melde. Rolstoel, net sjen of hearre kinne of wat oars? Fan herte wolkom: ik wol it ferskaat oan Fryske lûden hearre litte mar ek it ferskaat oan Friezen sjen litte.’

Werksessie 19 november
De tien repetities starten in januari 2024, de première is op vrijdag 15 maart. In totaal zijn er drie voorstellingen in het Tryater-gebouw. Met input van alle streektalen wordt het stuk vormgegeven. Met uiteenlopende kunstvormen legt dit het artistieke vergrootglas op de positie van het Fries voor de toekomst. Geïnteresseerden kunnen zich melden via het aanmeldformulier op www.tryater.frl/wurden. Wie Stavers, Aasters, Bildts, Woudfries, Stellingwerfs, een andere Friese taal spreekt óf het reguliere Fries op latere leeftijd heeft geleerd, is welkom op zondag 19 november bij een werksessie over de talen, waar de mogelijkheden verder in besproken worden.

Phōnē
Wurden vindt plaats in het kader van Phōnē, een groots opgezet internationaal project van zeven theatergezelschappen dat ondersteund wordt door de Europese Unie, met Tryater als penvoerder. Alle gezelschappen, naast het Friese Tryater zijn bijvoorbeeld Bretonse, Galicische en Sorbische organisaties betrokken, maken deze periode in de eigen regio een gelijkaardig stuk over de eigen minderheidstaal. Die performances komen bij elkaar in een grote bijeenkomst in Tirol, waar in juli 2024 delen van de uitvoeringen met een delegatie van alle uitvoerders samengevoegd worden.

Fanfare
Het theaterseizoen 2023-2024 staat voor Tryater verder vooral in het teken van het zogenaamde Fanfare-drieluik. Deel 1, Ynblaze, beleeft vrijdag 6 oktober de première in Easterein en reist daarna langs andere korpsrepetitielocaties. Eind februari start de reeks Friese huiskamervoorstellingen Thúsblaze en in de zomer is er de grote slotvoorstelling Fanfare in Easterlittens. Ook deze laatste voorstelling is onderdeel van het Europese project Phōnē.

Voor meer informatie zie https://tryater.nl/wurden
Johannes Keekstra, haad Publyk, j.keekstra@tryater.nl / 06-25068621