Bildtse-kultuurpriis toekind an potkast ‘Nag Even Bildts’

De Bildtse-kultuurpriis 2023 is toekind an de podkast ‘Nag Even Bildts.’ Leendert Nauta en Sander Krist, de mânly derachter, timmere al ’n stikminnig jaren an ’e dyk met dut praatprogramma, want soa kinne je de podkast beskouwe. De mânly hewwe in hur weeklikse programma fan alles bij ’t eand: fan (kulturele) aktiviteiten ant wat d’r speult op ’t Bildt. Wat ok de moeite wirg is om te melden is ’t fait dat ‘Nag Even Bildts’ foor ’n heel groat part ’t jongereand as doelgroep het. Dat is fansels och soa belangryk.

Tradisjoneel wort de priis op ’n frijdeg in desimber útraikt. At der meer over bekind is, dan melde wij dat an jim.