Lezing ‘Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis’ in bibliotheek St.-Anna

In samenwerking met Stichting Bildts Aigene geeft Arend Hazekamp uit Burgum donderdag 28 september om 19.30 uur een lezing n.a.v. van zijn boek ‘Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis, het vrije socialisme in Groningen, Friesland en Drenthe (1890-1940)’ in de bibliotheek van St.-Annaparochie.

Arend Hazekamp publiceerde dit jaar het boek ‘Geestverwanten van Ferdinand Domela Nieuwenhuis’. (www.uitgeverijlouise.nl) Daarin wordt het verhaal verteld van arbeiders en kleine zelfstandigen in Noord-Nederland, die geen genoegen namen met hun miserabele leefomstandigheden en streden voor een beter leven. De charismatische oud-dominee Ferdinand Domela Nieuwenhuis hield hen voor dat ook zij recht hadden op een menswaardig bestaan. Een rechtvaardige en vrije socialistische samenleving was mogelijk, maar daar moesten ze zelf wel wat voor doen. Dit vrije socialisme is een ‘vergeten’ sociale beweging in Nederland, die ook in Friesland lange tijd sterk was vertegenwoordigd. Met behulp van het weekblad ‘De Arbeider’ werd het vrije, niet partijpolitiek gebonden, socialisme bijna vijftig jaar tot in de kleinste gehuchten in de drie noordelijke provincies verspreid en gepropageerd.

Uiteindelijk overvleugelden de sociaaldemocratie en het communisme het vrije socialisme. De beweging van de vrije socialisten was authentiek en op tal van terreinen maatschappelijk zeer actief. Onder haar aanhang telde zij tal van bijzondere en getalenteerde persoonlijkheden. Veel van de opvattingen die zij verkondigden, zijn verrassend actueel.

In zijn lezing gaat Arend Hazekamp in op de voormalige gemeente Het Bildt, waar het (vrije) socialisme sterk was vertegenwoordigd.

Op de foto: voorkant boek van Arend Hazekamp