Jeroen Slager nije kursuslaider, maar nou nag genog kursisten!

Jeroen Slager is de nije kursuslaider worren foor de Bildtstaligen en hij sil dut tegaar met Janny Bouma doen. Jeroen folgt Kees Zijlstra op die’t dut ’n heel hut deen het. Och soa bedankt foor ’t feule werk watstou deen hest op edukatyf gebied, Kees! Gelukkig gaat Kees al deur met de Bildtse fertalingen en ’t nakiken fan Bildtse teksten

’n Nije kursuslaider is dus regeld. Maar… Nou hewwe wij ’n probleem… wij hewwe naamlik nag te min kursisten foor baide kursussen. Dat sou fansels al âns motte, n’t waar? Geef jim derom asjeblyft op! Dus niet stinne, soadat jim aansen Bildts skrive en prate kinne.

Hieronder alle informasy:

Cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen
Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 8 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779.

De lessen worden op woensdagavond door Anna Leijstra gegeven van 19.30-20.45 uur in de bibliotheek te St.-Annaparochie. Op woensdag 1 november a.s. is de eerste les.

Kursus Bildts foor Bildtstaligen
D’r wort andacht geven an ’t lezen, ’t praten en ’t skriven in de Bildtse taal in ongefeer 12 lessen. Kursusgeld: € 50,00 inkl. lesmateriaal, koffy/thee. Opgave fóór 8 oktober e.k. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779

De lessen worre op woensdegaven geven fan 19.30-20.45 uur in de bibletheek te St.-Anne. Op woensdeg 1 novimber e.k. is de eerste les.