Krityk

Sont juny doen ik deuze kollum bij Omrop Fryslân. Dernaast skriif ik een keer in ’e maand ’n kollum in de ‘Nije Bildtse Post’ en sont hest tien jaar fersorg ik ’n kollum op ’e websait fan foetbâlferening St.-Anna en die gaat niet allenig over foetbâl.
Werom fertel ik jim dut allegaar? Omdat ik ’t deuze week met jim hewwe wil over krityk op kollums.
Ik sil drekt maar de kou út ’e lucht hale: ik kin d’r sels heel goed teugen at een krityk het op een fan myn kollums. ’n kollumnist geeft ommers ergens syn mening over en die hoeft niet altiten deselde te wezen as fan ’n ânder.
De erfaring het mij leerd dat at men ’t ergens niet met eens is, se hest nooit persoanlik kontakt opnimme met de kollumnist sels. Ik skriif dus al ’n hutsy kollums en ja, ik bin wel ’s kritys op een of op ’n groep. Maar motst mene dat d’r ooit een na mij toe kommen is of beld het om dut te útten. Ja, alleen kollega-kolumnisten. En fia de e-post heel selden.
Die mening het Angela de Jong ok, de kolumniste fan ’t AD. Die saai lessen dat se nag nooit beld is deur een at sij ’n pittige resînsy skreven het. De krityk over ’t stikky gaat ’t hele lând deur, d’r wort over praten, maar kontakt opnimme met Angela, gebeurt niet. Waarskynlik durft men de konfrontasy niet an.
At ’t om krityk op myn kollum gaat die’t ik op de sait fan ’e foetbâlklup skriif, dan gaat men altiten naar ’t bestuur. Dan mot de foorsitter alles as ’n brandweerman delbêde.
Ik skriif faak dat at een ’t niet met mij eens is dat die dan niet naar ’n foorsitter ofsoa gaan mot, maar dut ok gewoan teugen mij sêge kin. Elk mâg ommers syn aigen mening hewwe.
Maar ni, hoor, se gaan altiten drekt na de skoalmeester toe, om ’t soa maar ’s te sêgen. Die skoalmeester is dan de foorsitter, maar dat begripe jim wel. “Meester, Jan pest mij. Hij skriift helendal niet leuk over mij.” En dan sait de skoalmeester: “Foi, Jan, niet weer doen, hoor.”
Soa kreeg ik ’n stikminnig maanden leden fan de foorsitter fan Bildts Aigene te horen dat ik even kontakt opnimme most met een. Dat gong over ’n kollum op Omrop Fryslân. Kyk, en dat doen ik dus niet. Soa werkt dat niet. Ik kom bij gyneen op ’t matsy. En lessen waar d’r ok weer een die’t ergens opheldering over froeg. Dat doen ik dus niet. Of beter said: dat doet ’n kollumnist niet. Kollumnist Nico Dijkshoorn saai ’t ooit soa: “Ik ga niet bellen met iemand als die uitleg wil. Het is een column.” En soa is’t.
Kyk, elkeneen het recht om ’n reaksy te geven en der hew ik dan ok gyn inkel probleem met. En och, aigenlik is krityk stikem ok wel ’s leuk. Dan broest ’t, fyn ik. En toegeven: ’t is wat swart-wit steld, maar at je nag nooit krityk of ’n reaksy op ’n kritise kollum kregen hewwe, dan doen je wat niet goed. Dan binne je ’t suurtsy bij de boadskippen.

Omrop Fryslân – 07-12-2021 – Jan de Groot