Groate bôrden plaatst…

Elkeneen het fast de groate brúnne borden al sien die’t in april plaatst binne op drie plakken. Die geve de grînzen an fan de froegere gemeente ’t Bildt. Soa staat d’r een tussen St.-Anne en Belkum, bij Mooie paal en een bij Froubuurt.

En op dat lêste plak is d’r stilstaan bij ’t delsetten fan de bôrden. Op saterdegoverdâg 30 april l.l. waar ’t Froubuurtster Bindert Porte die’t ’t bôrd der offisjeel onthulde.

Deur deuze bôrden weet elkeneen nou wer’t ôns ouwe gemeente begint, maar dat niet alleen, want op deuze bôrden worre ok de kinmerkende dingen weergeven. Dink befoorbeeld an de slikwerker.

Inisjatyfnimmer in deuze is Bildts Aigene en dan in ’t besonder bestuurslid Leendert Nauta. Deuze bôrden binne finansjeel mooglik maakt deur Stichting Bildtse Belangen. Der binne wij hur och soa erkintlik foor.

(foto: Jelke de Jager)