Getuugskriften útraikt an de kursisten

Nou, der waar aindlik weer de begûnstigersavend. Dat waar namelik alweer ’n hutsy leden. Alle stoelen in de bibletheek waren op woensdegavend 20 april l.l. beset. Naast begûnstigers waren ok de meeste kursisten fan dut seisoen anwezig. Derover aansen meer.

Eerst houde foorsitter Alie Bronger-Meijer ’n praatsy. Sij nam ’t jaar 2021 deur. Jelke de Jager had ’n prachtige jaaroversicht maakt an ’e hând fan foto’s. Hierna fertelde Ali wat Bildts Aigene dut jaar fan doel is om te doen. Dat is ’n flinke útdaging. Derom sou ’t niet ferkeerd weze dat d’r bestuursleden bijkomme souwen. Fral nou’t Bauky Luinstra-Groeneveld en Janny Bouma-van Dijk begin dut jaar ophouwen binne as bestuurslid.

Maar Janny is niet ophouwe as kursuslaidster fan de kursus Bildts foor Bildtstaligen. Dat deen se ok dut seisoen tegaar met Cees Zijlstra. Deur ferskillende omstandigheden mosten d’r spitig genog ’n stikminnig kursisten ôfhake. Na de pauze worden de getuugskriften útraikt an ses anwezige kursisten. Cees en Janny houden bij elkeneen ’n praatsy en derna mochten de kursisten de kollum foorleze die’t se make mosten foor ’t eksamen. Der satten mooie kollums bij. ’t Bestuur het an de kursisten froegen om deuze kollums digitaal deur te sturen na Bildts Aigene, soadat wij se op ôns websait en facebook sette kinne.

Derna kwam Anna Leijstra an ’t woord. Sij waar de kursuslaidster foor de kursus foor niet-Bildtstaligen. Ok bij hur waren d’r spitig genog ôffâlers te konstateren. Ok sij had bij de aanwezige fier kursisten ’n praatsy. De kursisten lâzen allegaar ’n ferhaal in ’t Bildts foor wat se fan de kursus fonnen en dat waar gelukkig allegaar posityf.

Doe’t de lêste kandidaat in ’t sonnetsy set waar, worden Janny, Cees en Anna bedankt deur Ali en waar d’r derna nag tiid foor ’n happy en dranky.

Op ’e foto f.l.n.r.: Jolanda van Leeuwen, Adriënne van Riessen, Afina Broerse, Anna Leijstra, Kees Zijlstra, Janny Bouma, Jan Hoogland, Nienke Stap, Lisette Boonstra, Kees Wijngaarden, Gerjanne Bergsma, Douwe Gerlof Heeringa, Sita Bergsma, Arjen van der Schaaf. Ofwezig: Marten Dijkstra (foto: Jelke de Jager).