Sundeg 21 febrewary 2021: ‘Mimmetaaldâg’

Fandaag (sundeg) is ’t ‘Moedertaaldag’, in ’t Bildts dus ‘Mimmetaaldâg’. Der bestede wij fansels ok even andacht an. ’n Paar jaar leden het Jan de Vries ’n nummer skreven naar anlaiding fan ’t optreden op 6 april 2018 in ’t taalpaviljoen MEM. De openingsweek fan ‘Lân fan taal’ waar doe helendal foor de Bilkerts en ’t…

Lees meer

Bildts Aigene komt met nije websait

Kyk ’s an! Wij hewwe ’n nije websait! In plak fan foor de kramen, kinne wij nou weer foor de beeldskermen fan de besoekers lâns. De nije sait is maakt deur Cdyk Webdesign (Westhoek) en die het ’t heel poerbest deen. Wij binne dan ok och soa tefreden over ’t rissultaat. En ja, de deur…

Lees meer

Wete jim wel dat Digibildts…

Wete jim wel dat Digibildts… …niet meer € 25,00 kost, maar nag maar € 5,00? Gaan dus gau na digibildts.nl. De lessen die’t je make en oefene worre op de websait nasien en de rissultaten worre deur ’n dosint folgd. Goents die’t de gewoane Bildtse kursus folge, hew fergeefs toegang.

Lees meer

99 Belangrike Bilkerts

Wie beskermde ’t Bildt teugen de bliksem? En welke Bilkert kwam op syn sloffen in ’t Rijksmuseum? Lees over 99 Bilkerts die’t belangryk weest hewwe foor de Bildtse geskidenis. Deuze besondere geskidenis is te downloaden in 2 parten. Download part 1 Download part 2

Lees meer

Nijs fan ôfdeling History

Jim hewwe op de sait leze kinnen dat wy metwerke souden an ’t projekt Gedinke en Foorútsien, op Nij Altoenae. Dut projekt waar in ’t kader fan 75 jaar Befrijding. Bildts Aigene sou metwerke deur middel fan ’n tintoanstelling in ‘e skuur fan Teun de Jong. Dernaast waar en is ’t de bedoeling dat wy…

Lees meer

Spul socht foor skoalprojekt 75 jaar befrijding

Bildts Aigene is tegaar met brassband ‘Blaast de Bazuin’ fan Nij Altoenae doende met ’n groat projekt over 75 jaar befrijding, onder de naam “Gedinke en Foorútsien.” In ’e Bildtse Post kinne jim regelmatig leze wat dut projekt krekt inhout: ’t farieert fan ’n foorstelling ant ferhalen, ’n tintoanstelling, mezyk, weromsien op ’e oorlog en…

Lees meer

Ofslútting 2019 met Kerstburrel en “ôfskaid” boegbeeld Jan Faber

Frijdegaven 20 desimber l.l. hewwe alle metwerkers fan ’e ôfdeling History fan Bildts Aigene ’t jaar 2019 ôfsloaten met ’n burreltsy en ’n happy. Weer ’n drok jaar achter de rûg, met hoogte- en dieptepunten. Een fan ‘e metwerkers fan ’t eerste uur, Johannes Post, het de striid teugen ’n slopende sykte ferloren. Wij sille…

Lees meer

’t Bildt

Onderstaand artikel geeft een tijdsbeeld van ‘ t Bildt van rond 1960. De bron van het artikel is niet bekend evenals de schrijver die niet bekend is. Een kopie van dit verhaal zit in de collectie van archiefmateriaal van de Stichting Bildts Aigene (groep History). De foto’s met bijschriften bij dit artikel komen ook uit…

Lees meer

Appie en Coby Lont winne de priis

At Bildts Aigene ergens met ’n dissy staat, dan kinne je d’r niet allenig boeken, kaarten en soa kope, maar hewwe wy ok elk jaar ’n púzzel die’t besoekers fan ôns dissy infulle kinne. Op Lammertsymet waar dat niet âns. ’t Thema waar dut jaar de kefees op ’t Bildt. Hoe hite of hyt ’t…

Lees meer

Wij staan op Lammertsymet

Foor feul geboren en opgroeide Stannebuurtsters is Lammertsymet dochs elk jaar ’n aktiviteit der’t se bij weze wille. Lammertsymet hoort fansels bij Stannemet; de lêste dâg fan Stannemet. Dut jaar is deuze met op dînsdeg 21 maai e.k. Ok Bildts Aigene is weer anwezig met ’n dissy. Soa’t jim fan ôns wonnen binne, is d’r…

Lees meer