Sundeg 21 febrewary 2021: ‘Mimmetaaldâg’

Fandaag (sundeg) is ’t ‘Moedertaaldag’, in ’t Bildts dus ‘Mimmetaaldâg’. Der bestede wij fansels ok even andacht an. ’n Paar jaar leden het Jan de Vries ’n nummer skreven naar anlaiding fan ’t optreden op 6 april 2018 in ’t taalpaviljoen MEM. De openingsweek fan ‘Lân fan taal’ waar doe helendal foor de Bilkerts en ’t…

Lees meer

Bildts Aigene komt met nije websait

Kyk ’s an! Wij hewwe ’n nije websait! In plak fan foor de kramen, kinne wij nou weer foor de beeldskermen fan de besoekers lâns. De nije sait is maakt deur Cdyk Webdesign (Westhoek) en die het ’t heel poerbest deen. Wij binne dan ok och soa tefreden over ’t rissultaat. En ja, de deur…

Lees meer

Wete jim wel dat Digibildts…

Wete jim wel dat Digibildts… …niet meer € 25,00 kost, maar nag maar € 5,00? Gaan dus gau na digibildts.nl. De lessen die’t je make en oefene worre op de websait nasien en de rissultaten worre deur ’n dosint folgd. Goents die’t de gewoane Bildtse kursus folge, hew fergeefs toegang.

Lees meer

99 Belangrike Bilkerts

Wie beskermde ’t Bildt teugen de bliksem? En welke Bilkert kwam op syn sloffen in ’t Rijksmuseum? Lees over 99 Bilkerts die’t belangryk weest hewwe foor de Bildtse geskidenis. Deuze besondere geskidenis is te downloaden in 2 parten. Download part 1 Download part 2

Lees meer

Nijs fan ôfdeling History

Jim hewwe op de sait leze kinnen dat wy metwerke souden an ’t projekt Gedinke en Foorútsien, op Nij Altoenae. Dut projekt waar in ’t kader fan 75 jaar Befrijding. Bildts Aigene sou metwerke deur middel fan ’n tintoanstelling in ‘e skuur fan Teun de Jong. Dernaast waar en is ’t de bedoeling dat wy…

Lees meer