Category - Nijs

Nijs

Bildts Aigene en ’t coronafirus

Deur ’t coronafirus is de bibletheek in St.-Anne dicht en ok (de ôfdeling History fan) Bildts Aigene is dan dus ôfwezig. Jim kinne ôns al beraike op (06...

Nijs

Kyk ok ’s op Digibildts

Binne jim wel ’s op www.digibildts.nl weest? Ni, dan motte jim dat foor de arighyd ’s doen. Op dut stoit staan d’r befoorbeeld arige fertaaloefenings op. Klik...

Nijs

Hein Jaap Hilarides wint Bildts diktee

En op ’e nij hewwe wij ’n ândere winner! Na Femke Keizer, Geke Postma en Andries Hogenhuis waar op dînsdeg 25 febrewary l.l. Hein Jaap Hilarides de beste. Hij...

Nijs

Filmoverdâg op 14 febrewary 2020

As kines sâgen wy froeger út naar ’n filmoverdâg. Dan gongen wy op ’n woensdeg naar ‘Ons Huis’ en kregen wy ’n film te sien. En wat goed is, mot ok blive...

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden