Spiksplinternij! Fors fan de pers. Negen ferskillende kerstkaarten. En allegaar foto’s die’t op ’t Bildts nommen binne. ’t Binne werklik skitterende kaarten. De priis is € 1,50 ’t stik en fijf foor ses euro. Dat is best genog, dochs? De kerstkaarten binne te koop bij Bildts Aigene in de bibletheek.  

Lees meer