Wer is Bildts Aigene met doende?

Op ôns adfertînsy om nije frijwilligers foor Bildts Aigene kwam spitig genog gyneen ôf. Maar pakstou d’r nag wel hyltyd met om, maar bist nag niet helendal út ’e raad watfoor frijwilligerswerk astou doen wilst, fraag dan gerust frijblivend meer informasy op. Meskien sit d’r wel heel wat leuks bij dat krekt wat foor dij is om te doen. Jim kinne lâns komme in de bibletheek, ’n e-post sture naar info@bildtsaigene.nl of belle: 06-45657383

Maar wij late ôns onderwilens niet ontmoedige, wat sille wij nou beleve! ’t Bestuur gaat onferskroken deur, want soa’t wij al eerder skreven, binne wij met ’n prot dingen doende. Onder ândere met de folgende projekten:

*Bildts Diktee op donderdeg 13 april e.k.
*Fertale drie kynderboeken naar ’t Bildts.
*De skeurkalinder foor 2024, maar ok foor de jaren derna.
*Boek over de slikwerker. Dut standbeeld staat d’r dut jaar feertig jaar.
*Fergroate sichtberens fan ’t Bildts en ’t Bildt. Dut lêste is ’n heel groat en betiden ok spektakulêr projekt. Wat dut presys allegaar is, mâge wij nag niet sêge, maar opfâle sille al die dingen al… At d’r meer over bekind maakt worre mâg, dan komme wij fansels drekt bij jim.