Utraiking Bildtse getuugskriften

’n Mooi ploegy mînsen kwam op 28 febrewary in ‘e bibletheek fan St.-Anne. Der worden de getuugskriften útraikt fan de baide Bildtse kursussen:
Bij de Niet Bildtstaligen waren dat 8 en bij de Bildtstaligen ok 8. Weer meer as fleden jaar!

De kursisten fan de kursus Bildtstaligen worden in ’t sontsy set deur kursuslaiders Janny Bouma en Jeroen Slager. Jeroen is d’r nij bijkommen en doet ’t hartstikke best! Bij elkeneen worde ’n praatsy houwen en lâzen de kursisten hur opstel foor, die’t se make mosten foor ’t eksamen. Derna kregen hur getuugskrift en skreven én nasien werk werom. Der satten mooie prachtige opstellen bij en deuze sille later publiseerd worre.

Na ’t pypskoft kwam Anna Leijstra an ’t woord. Sij waar de kursuslaider foor de kursus foor niet-Bildtstaligen.. Ok sij had bij alle kursisten ’n praatsy.. Heel mooi waar ’t, dat d’r fier nasaten fan Timen Dijkstra bij deuze groep satten. Sij worden Frys opfoeden en wouden nou hest 4 jaar na syn ferstorven beter Bildts lere. Timen worde niet fergeten en d’r worde ferteld over die Bildtse fersys fan de Amerikaan op ’t Bildt, de welbekinde Bildtse revú.

De kursisten lâzen allegaar ’n sels skreven stikky in ’t Bildts foor wat se fan de kursus en fan de Bildtse taal fonnen en dat waar allegaar bra posityf.

D’r waar sels nag ’n prachtig fersy skreven, inspireerd op ’n Limburgs karnafalsfersy. Ja, d’r waar ’n Limburgse kursiste! “Bildtse lând” hite dat fersy en ’t gong over hoe’t je nander ferstaan kinne, of krekt niet. En wat je dan doen motte. De hele tekst folgt later. Echt prachtig daan.

Doe’t de lêste kandidaat in ’t sontsy set waar, worden Janny, Jeroen en Anna bedankt deur de foorsitter en kregen se nag ’n kedootsy.

Klaas Dankert had ’n geluudsopname maakt en deuze is op Zilt, Even Bildts te belústeren bij Radio Eenhoorn.