Tweedehânsboeken te koop foor ’n heel klain bitsy sinten

De titel boven dut stikky is langer as die paar sifers die’t de priis bepale. Want foor maar ’n paar euro kinne je Bildtse boeken ensoa anskaffe! Sels sommige dingen foor € 1,00. En ni, wij make jim gyn bak wiis. Kyk sels maar ’s in ’e bibletheek fan St.-Anne. En dink d’r om: niet te rimpen die kant út, want wij motte onderweegs gyn ongemakken hewwe fansels.

Op ’e foto een fan de twee stellings met goedkoop spul (foto: Jelke de Jager)