Tip foor ’t Bildts diktee (4)

Nou donderdeg, 13 april, fynt ’t jaarlikse Bildtse diktee plak. Deuze keer in ‘Ons Huis’ in St.-Anna om 20.00 uur. Elkeneen is fan harte welkom om met te doen. En at je wat foutsys make, is dat helendal niet slim. ’t Gaat namelik om ’t metdoen en (weer) even lekker Bildts skrive. En alleen de drie priiswinners sille noemd worre. Metdoen is bij dut diktee belangriker as winne, is ’t motto!

Alle weken geve wij jim ’n tip die’t jim metnimme kinne naar ’t diktee:

An ’t begin fan ’n woord brúkke je nooit de letter c. Echt nooit? D’r binne útsonderings, want d’r binne twee woorden die’t je alleen met ’n c skrive kinne: cd en chatte.