Stichting Bildts Aigene hout in ’t winterseisoen twee kursussen.

Verkorte cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen (maximaal 10 kursisten)
Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 1 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of bij Janny Bouma 0518-491318.

De lessen worden op woensdagavond gegeven van 19.30-20.45 uur in de bibliotheek te St.-Annaparochie. De eerste les is op woensdag 14 oktober a.s. U kunt ook digitaal de cursus volgen: www.digibildts.nl Voor cursisten gratis, voor anderen € 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl

Ferkorte kursus Bildts foor Bildtstaligen (nag 4 plakken beskikber)
D’r wort andacht geven an ’t lezen, ’t praten en ’t skriven in de Bildtse taal in ongefeer 12 lessen. Kursusgeld: € 50,00 inkl. lesboeken, koffy/thee. Mochten jou een fan de boeken al hewwe, dan worre die kosten d’r útteraard ôftrokken.
Opgave fóór 1 oktober e.k. bij kursus@bildtsaigene.nl of bij Janny Bouma 0518-491318.

De lessen worre op woensdegaven geven fan 19.30-20.45 uur in de bibletheek te St.-Anne. Jou kinne ok digitaal de kursus folge: www.digibildts.nl Foor kursisten fergeefs, foor ânderen
€ 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl

Bildts Aigene hanteert de richtlinen fan ’t RIVM. Dut betekent dat de 1,5 meter regel in acht nommen worre mot. Bij ferkoudhydsklachten diene de kursisten thús te bliven.