Oproep: wij soeke jìm foto’s foor nij fotoboek!

Bildts Aigene is drok doende met ’t maken fan ’n nij fotoboek. Der komme soawel foto’s fan froeger as fan nou in te staan. Kyk, jim motte ’t soa sien: d’r binne fan ’n plak ergens op ’t Bildt twee foto’s. De ene foto laat sien hoe’t dat plak d’r soafeul jaren leden útsâg, wylst de ândere foto just sien laat hoe’t ’t d’r teugenworig útsiet.

As foorbeeld nimme wij ’t plantsoen in St.-Anne. Der hewwe wij ’n foto fan út 1952 en ’n foto hoe’t d’r teugenworig útsiet. En bij ’n stikminnig foto’s hewwe wij ’n klain ferhaaltsy of soms ’n wat groater ferhaal.

En in ’t argyf fan Bildts Aigene sitte heel feul foto’s fan en over ’t Bildt, maar de meesten derfan binne al goed op leeftyd, om ’t soa maar ’s te sêgen. Seldsemer binne just de foto’s út de jaren sestig, seuventig, tachtig en negentig. En om ’n kompleet fotoboek te maken hewwe wij ok foto’s fan die tiid norig!

Dus hewwe jim nag foto’s fan ’t Bildt fan de jaren sestig ôf tot ergens midden jaren negentig (’t liefst sonder persoanen d’rop), dan souwen wij die heel graag even hewwe wille. Wij skenne se dan even en dan krije jim se fansels gewoan weer werom. En at jim d’r ’n ferhaal bij hewwe, dan hore wij dat ok graag.

Jim kinne deuze foto’s (digitaal) naar ôns toesture, of se na de bibletheek bringe, maar wij wille se ok wel bij jim thús ophale. Sêg ’t maar…

Ons gegevens binne:
06-45657383
Info@bildtsaigene.nl
Beuckelaerstraat 2, 9076 DA

(foto: Jelke de Jager)

SONY DSC