Kollum Gerard de Jong: Adriaen Brouwer

“Gaan sitten, jong”, saai ik. “Motst ’t tassy even fan de stoel hale. Foor dij metnommen út Frankryk.” Ik waar werom fan fekânsy, wij hadden bij ôns stamkafee ôfpraat.

“’n Kedootsy? Hoesoa?” H. gooide toegelyk ’n in Van der Velde-pepier ferpakt boek op tafel. “Dut is gyn kedo foor dij trouwens, dut hew ik krekt foor mysels haald.”

“Mooi is dat”, saai ik. “Ik hew de andriifas fan de auto op ’t spul set om dut met te nimmen. Dou komst hier, smytst ’n inpakt boek op tafel, maar ’t is niet foor mij?”

’t Gerinkel had goeddeels ferraden wat d’r in ’t plestikene tassy sat – ’n sixpack Affligem Tripel – maar hij sette ’t soa an de kant. ’t Inpakte boek laai pontifikaal op tafel. As ’n rotte fis op de sloatswâl.

“Soust ’t al mooi fine, dut boek”, saai hij. “Over Adriaen Brouwer, de 17de eeuwse skilder. Petretten fan simpele mînsen met simpele geneugtes. Soa-as wij.”

Hij waar even stil, as nam hij een fan de belangrykste beslútten út syn leven, en saai doe: “Dou krijst dut boek fan mij.”

“Gyn sprake fan”, protesteerde ik. “Hest ’t niet as kedo foor mij kocht, dus ik waiger ’t an te nimmen. ’t Sou ’n skoffering fan ôns fryndskap weze.”

Hij houde an. Ik most en sou ’t boek hewwe. Myn ferset ston op breken. “Maar dan motst ’t âl sinjere, bliksem.”

‘Spesjaal foor Gerard kocht’, begon de opdracht die’t hij der op ’t terras in ’t boek skreef. As twee Brouwertsys doken wij derna de nacht in.

Adriaen Brouwer (1604-1638), bon vivant . Rokende, súppende, gokkende, fechtende boeren, dat waar syn handelsmerk. Syn mâle selspetretten worden later ‘Brouwertjes’ noemd, omdat se brakken met de mores fan die tiid om jesels statig en serieus ôf te beelden. Rembrandt en Rubens waren fan en kochten bijnander opteld 16 fan syn werken.

’n Dâg later in de app: ‘Ik wil ’t boek werom!’ Wis en seker niet. ‘Wilst ’t roile teugen dut sixpack Affligem?’ Gyn sprake fan. ‘Ik hew ’t sinjeerd!’, ston bij ’n foto fan ’t kartontsy om de ses flessys bier hine, met H.’s naam d’r opskreven.

De mij onbekinde Brouwer is met stip een fan myn favorite skilders. Hoe faker H. sait dat hij ’t boek werom wil, hoe meer ik ’t waarderen gaan. Simpele mînsen, simpele geneugtes.

Bron: Leeuwarder Courant, kollum Gerard de Jong, 25-07-2023