Kantoor dicht, maar digitaal is Bildts Aigene open

Ok ’t kantoor fan Bildts Aigene is fansels dicht nou’t wij weer in ’n lockdown (ni, ’n echt Bildts woord hewwe wij d’r nag niet foor) sitte. En op woensdeg is d’r ok gyneen fan de ôfdeling History, want alles is dicht. Dut is ant 19 jannewary 2021.

Maar jim kinne altiten met ôns in kontakt komme deur ’n e-post of ’n tillefoanberichy te sturen en ôns belle kin fansels ok. Al ôns gegevens staan op ôns sait.
En de webwinkel is blyft open. Jim kinne altiten spullen kope.