In Memoriam: Timen Dijkstra

Ons beraikte ’t droevige bericht dat Timen Dijkstra op 5 maai op 90-jarige leeftyd sturven is. Timen waar ’n markant en geliefd persoan.

De geboren Bilkert het ’n prot foor de Bildtse taal en kultuur deen. Soa fertaalde en bewerkte hij jarenlang teneelstikken in ’t Bildts foor teneelferening ‘De Oosthoek’. Ok skreef hij revú’s.

’t Meest bekind is hij worren as een fan de twee skrivers fan de beroemde Bildtse revú. In 1990 beston Stichting ‘Ons Bildt’ (de foorloper fan Bildts Aigene) tien jaar en dat worde dus met ’n revú fierd. Tegaar met Albert Tilma skreef Timen de tekst. Welke Bilkert kin nou niet de Bildtse evergreens ‘Tussen ’t Fliet en Swarte Haan’, ‘Ouwe-Dyk, wat bist ferânderd’ en ‘Sloffermet’. Dut geeft heel goed an hoe bedreven Timen waar in ’t skriven fan teksten.

Wij wînse de femily heel feul sterkte toe in deuze moeilike tiid.

Bestuur Bildts Aigene