Binne wij meskien Bildtstalige mezyk fergeten?

Goeie, Bildtse mezykliefhewwers. Lessen hewwe wij ’n bericht plaatst en derin froegen wij jim om met Bildtstalige fersys te kommen. Nou, dat hewwe jim seker deen! Groate dank derfoor.

Wij binne in de tussenlêgende perioade drok an ’e gang weest om ’n list met alle Bildtstalige nummers te maken. Wij hewwe nou alles kompleet fan Gyn Gedonder, Feetwarmers, Jan de Vries, Frontaal, To Go Lucky, Gyn Idee, Hein Jaap Hilarides, Bildtse revú, Jan en Thys Balt, Bacon & Bones, Sybe Krol, Crazy Dicks, Rintje Kas, Golden Showers, Rewi’s/Trio Pierewiet, Bútsoekers, Gyn Idee en Dirk Reitsma.

Misse jim nag Bildtstalige bands en/of sangers/sangeressen die’t hierboven niet noemd binne, geef dat dan ok even deur, at jim wille.

Jim kinne ’t sture naar info@bildtsaigene.nl

Alfast och soa bedankt.