De kursus Bildts voor niet-Bildtstaligen zoekt nog een paar deelnemers

De groep foor de Bildtse kursus foor Bildtstaligen is fol. Der binne wij och soa wiis met. Maar de Bildtse Kursus foor niet-Bildtstaligen kin nag wel wat kursisten brúkke!

De mînsen die’t al ’n hutsy twivele wille wij ’t leste doutsy geve: geef jim op, want ’t is och soa leersem en nag gesellig ok.

Ai, is ook zo: het moet even in ’t Nederlands: De mensen die al een hutje twijfelen willen wij het laatst doutje geven: geef jullie op, want het is o zo leerzaam en nog gezellig ook. En nu even in goed Nederlands in plaats van het Bildts letterlijk te vertalen: de mensen die al een tijdje twijfelen willen wij het laatste duwtje geven: geef jullie op, want het is heel leerzaam en nog gezellig ook.

Hieronder alle informatie over de cursus:
Verkorte cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen (maximaal 10 kursisten)
Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 10 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of bij Janny Bouma 0518-491318.

De lessen worden op woensdagavond gegeven van 19.30-20.45 uur in de bibliotheek te St.-Annaparochie. De eerste les is op woensdag 14 oktober a.s. U kunt ook digitaal de cursus volgen: www.digibildts.nl Voor cursisten gratis, voor anderen € 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl