De dânsklup Los fan ‘e floer in Ons Huis St.-Anne (1965)

In de Bildtse Post (BP) fan 8 desimber worde in de rubryk Nijs fan Bildts Aigene ‘n fraag fan frou Wies Hogenhuis-Sipma an de lezers deurgeven. Sij froeg informasy over de dânsavens in Ons Huis in St.-Anne in de jaren 1964-1968. Welke bends sorgde doe foor de dânsmezyk? Sij docht an optredens fan ok de Bildtse bendsys Allerbeest8tigs en Niet Niks. De BP het fansels de inbonnen jaargangen, de lêgers. Staan derin ok adfertînsys die’t op de fraag ‘n antwoord geve kinne?

Deur Leendert Ferwerda

In de BP fan 23 desimber 1964 staat de adfertînsy: “Tweede Kerstdag dansen in Ons Huis te St.Annaparochie. Orkest: Don Mercedes & his Benz. Als gast Pierre v. d. Linden, drummer van ZZ en de Maskers.” D’r staat niet bij wie’t dut organiseert. Op frijdeg 3 septimber 1965: “Zaterdag 4 september a.s. Dansen in Ons Huis te St.Annaparochie. Met medewerking van het Freight Train Combo uit Apeldoorn. Aanvang 7.30 uur. Na 10 uur wordt niemand meer toegelaten.”

Dânsklup opricht
En dan staat in de BP fan 10 septimber 1965 de redaksjonele informasy dat in St.-Anne ‘n dânsclub opricht is. “St.Annaparochie. Dansen en dansclub. Zaterdag j.l. was er in Ons Huis te St.Annaparochie dansen. Medewerking verleende The Freight Train Combo, muziek uit Apeldoorn. Er waren ongeveer 170 danslustigen. In St.Anna zal nu ook een dansclub worden opgericht. Zodat er iedere maand een bal in Ons Huis zal worden gehouden. Het eerstvolgende bal is op 2 oktober m.m.v The Rockin’ Drifters uit Deventer.”

Los fan ‘e flier
In de BP fan 24 septimber 1965 folgt: “Zoals eerder in dit blad werd gepubliceerd, is St.Annaparochie in het bezit gekomen van een dansclub. De naam van de dansclub is: Los fan ‘e flier. In het bestuur hebben zitting: de heer S. Bouma uit Franeker, mej. Klaasje Schottmann, mej. Aafje Bijlsma, mej. Nellie Faber en de heren Dooitzen Lodewijk en Kees Faber, allen te St.Annaparochie. Er wordt over gedacht om de bals anders te laten verlopen dan alle vorige bals die in Ons Huis werden gehouden. Men wil namelijk de muziek niet weer op het toneel hebben te spelen, maar op een zelfgemaakt podium in het midden van de zaal. En daar de zaal nogal groot is, en daardoor ook kaal lijkt, zal deze feestelijk versierd worden met Visnetten in de lucht, lampions, slingers en al deze dingen meer.

Romantische verlichting
Aan de verlichting zal ook het een en ander worden gedaan. Namelijk niet meer dansen in het volle licht van de lampen maar bij een romantische verlichting. Het kan dus reuze gezellig worden. De tussenbals die er zullen worden gehouden zijn gratis voor de leden. Het eerstvolgende bal zal op 2 oktober in Ons Huis worden gehouden met medewerking van de beatgroep The Rockin’ Drifters uit Deventer. Deze beatgroep bestaat uit 5 jongemannen die vaak voor radio Veronica te beluisteren zijn. Het is een fijn stuk muziek dat vooral bij de jongelui in het gehoor zal liggen.

Los fan ‘e floer
In de BP fan 1 oktober 1965 de eerste adfertînsy fan de Stannebuurtster dânsclub. De naam is niet meer Los fan ‘e flier maar Los fan ‘e floer. “Dansclub Los fan ‘e floer. Groot openingsbal op zaterdag 2 oktober in de romantisch verlichte zaal van Ons Huis te St.Annaparochie m.m.v de beatgroep The Rockin’ Drifters uit Deventer. Bekend door hun optreden voor Radio Veronica en hun tournee door Duitsland. Aanvang 8 uur.” Eand oktober 1965 is d’r weer dânsen: “Dansclub Los fan ‘e floer. Zaterdag 30 oktober Groot Bal in de feestelijk versierde en romantisch verlichte zaal van Ons Huis te St.Annaparochie m.m.v. de Beatgroep The Clungels uit Amsterdam. Aanvang 8 uur.” In de BP fan 19 novimber 1965: “Dansclub Los fan ‘e floer St.Annaparochie. Zaterdag 20 november Groot Bal in de feestelijk versierde en romantisch verlichte zaal van Ons Huis te St.Annaparochie. Medewerking verleent de Beatgroep Nicky an the shourts (6 personen). Aanvang 8 uur.” Op saterdeg 11 desimber 1965 is ‘t folgende Groot Beatbal met de beatgroep The Relay’s.

Dansen K 64
Dan lait de lêger fan 1966 op tafel. In de BP fan 30 septimber 1966 weer ‘n adfertînsy. “Beat. Dansclub Los fan ‘e floer. Groot Bal in Ons Huis te St.Annaparochie m.m.v. de geweldige beatgroep The Flaming Stars”.
Deurblâderend in de lêger fan 1966 staat in de BP fan 14 oktober weer ‘n adfertînsy, maar is die ok fan Los fan ‘e floer? “Zaterdag 15 oktober Dansen K 64 in Ons Huis St.Annaparochie m.m.v de topgroep The Unbeatable. Non-stop wereldrecord. Binnenkort voor TV”. Feerderop in 1966 en in 1967 helendal gyn adfertînsys meer fan Los fan ‘e floer. Of fersichtiger said: ik sâg se niet. In de BP fan 30 maart 1967 nag wel deuze: Jeugdcentrum St.Jacobiparochie, Beat Bal, zaterdag 8 april Aardappelbeurs, m.m.v. The Starfighters.

De Bildtse bendsys
Nou binne d’r fast goenent ônder de jeugd fan doe die’t sêge: ‘och heden ja, dat weet ik ok nag wel’ èn ok nag anfullende informasy hewwe. Wanneer is Los fan ‘e floer ophouwen met ‘t organiseren fan hur dânsavens in Ons Huis? En opmerklik: frou Hogenhuis-Sipma noemt optredens fan de Bildtse bendsys Allerbeest8tigs en Niet Niks. Waar dat ok in die jaren? Graag jim informasy naar: info@bildtsaigene.nl. Bildts Aigene geeft dan de reaksys deur an de Bildtse Post foor ‘n folgend artikel. Jim kinne ‘t ok folge op www.Bildtsaigene.nl