Cees Krottje wint Bildts diktee

“Wij ete fandaag dwars-foor-de-bekken”

En op ’e nij hewwe wij ’n ândere winner! Na Femke Keizer, Geke Postma, Andries Hogenhuis en Hein Jaap Hilarides waar op donderdeg 31 maart l.l. Cees Krottje de beste. Hij had ses fouten maakt en dat waar ’n hele goeie prestasy. ’n Goeie prestasy omdat elkeneen d’r wel over eens waar dat ’t ’n drege edisy waar.

Leendert Ferwerda, dut jaar de skriver fan ’t diktee, had d’r prachtige Bildtse woorden, die’t je hest niet meer teugenkomme, inbrocht, maar ok ’n paar stroffelwoorden.

Feerder had Leendert an ’t eand fijf Nederlânse worden toefoegd die’t de deelnimmers naar ’t Bildts fertale mosten. Dut had-y deen foor gefal d’r ’n stikminnig deelnimmers gelyk aindigden. Alle deelnimmers gongen hiermet trouwens ’t skip in, soa deen bliken bij ’t nakiken. Want wat is nou een vlinderdasje in ’t Bildts? ’n Prot wisten niet dat dut ’n dwarsbalky weze most.

Cees Krottje worde dus de winner! ’n Geweldige prestasy. Dut laat sien dat-y ’n heel prot gefoel het foor de taal. Ok bewonderensweerdig dat Cees d’r trouwens waar, want hij most helendal út de provînsy Grunningen weg komme en dat waar deuze avend ’n hele toer met de snee en ’t bleef de hele avend deur sneejagen. Derom mosten wij ok even op Cees wachte foor’t wij beginne konnen, maar dan hewwe je ok wat: de nummer 1. Fan harte filesiteerd, Cees!

Tweede worde oud-winneres Femke Keizer met seuven fouten en de nummer drie worde bekind na ’n shoot-out. D’r waren namelik drie persoanen gelyk aindigd; ok na de fijf fertaalwoorden. Gelukkig had ’t bestuur nag ’n nussy woorden op ’n lissy staan at d’r ok na de bonusworden de stand gelyk waar. D’r worden fijf woorden opnoemd er derút kwam Janny Bouma as bêste út de bus. Dermet liet se Dirk de Jong en Klaas Dankert achter hur.

We saaien ’t al: snee en nag ’s snee. Dut houde ’n prot deelnimmers teugen. Want waren d’r bij de lêste edisy nag soa’n dartig deelnimmers, nou spitig genog maar kwalik de helt. Bij ’t bestuur fan Bildts Aigene sneejaagde ’t ôfsêggings binnen fan mînsen die’t met dut weer niet de dyk opdurden of wouwen. En aigenlik konnen wij se ok niet ongelyk geve. Wethouwer Jan Dijkstra waar wel út Hitzum kommen om met te doen. Hij fiel dan wel niet de prizen, maar hij sat al in de subtop.

D’r waren dus niet soafeul deelnimmers as âns, maar de katering ston foor hur klaar. ’t Waar in MFC Froubuurt poerbêst foornander!

Marian de Jong lâs ’t diktee foor en deen dat heel dúdlik. Dat mot ok wel, want at je ’t niet goed útspreke, dan souwen de deelnimmers ’t âns opskrive kinne, omdat d’r ok ’n prot na de klank lústerd wort.

Alle jaren sit d’r wel ’n woord tussen der’t elkeneen over praat. Dat waar nou ’t woord ‘ferkollepiert’. Dut woord most Marian ’t faakst herhale. Maar ok ‘piperwiins’ waar ’n stroffelwoord. Hiermet gongen hest alle deelnimmers de fout in. En wete jim ’n ânder Bildtse woord foor sperzyboanen? Wij na deuze avend al: dwars-foor-de-bekken. Soa lere je alle jaren weer nije (ouwe) Bildtse woorden…

Foto: Jelke de Jager