Bildtse kursussen: wij hewwe kursisten norig…!

Bildts is een fan de meest bekinde mingtalen fan Frysland. ’t Is derom ok mooi dat ’t nag feul praten wort, maar ok dat d’r feul Bildts skreven wort. Fansels wille wij, as Bildts Aigene, dat soafeul mooglik mînsen Bildts praten en skriven blive. Derom fine wij de Bildtse kursussen, die’t wij geve, och soa belangryk.

Maar jim foele ’t al ankommen: na jaren fan genog deelname binnen de kortste keren, is’t dut jaar spitig genog ’n stik dreger om de twee ‘klassen’ fol te krijen.

Derom doen wij bij deuze ’n oproep om jim fooral op te geven foor een fan de de baide kursussen: Bildts foor Bildtstaligen en Bildts foor niet-Bildtstaligen. En de kursussen binne soa mooi en interessant, krije wij alle jaren fan de kursisten te horen. Geeft dut jim meskien ’t lêste doutsy in ’e rûg om jim op te geven? Wij hope ’t. Dat sou prachtig weze.

Hierbij ’t persbericht fan ’n stikminnig weken werom:

Cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen
Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 13 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779.

De lessen worden op woensdagavond gegeven van 19.30-20.45 uur in de bibliotheek te St.-Annaparochie. De eerste les is op 26 oktober a.s. Er hebben zich al vijf opgegeven, maar er kunnen nog vijf bij. Dus geef je snel op.

U kunt (daarnaast) ook digitaal de cursus volgen: www.digibildts.nl Voor cursisten gratis, voor anderen € 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl

Kursus Bildts foor Bildtstaligen
D’r wort andacht geven an ’t lezen, ’t praten en ’t skriven in de Bildtse taal in ongefeer 12 lessen. Kursusgeld: € 50,00 inkl. lesboeken, koffy/thee. Mochten jou een fan de boeken al hewwe, dan worre die kosten d’r útteraard ôftrokken.
Opgave fóór 13 oktober e.k. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779
De lessen worre op woensdegaven geven fan 19.30-20.45 uur in de bibletheek te St.-Anne. De eerste les is op 26 oktober 2022.