Bildtse Ferhale-aven in bibletheek St.-Anne

Hé, hé, aindlik kin d’r weer ’s ’n aktiviteit organiseerd worre! De lêste keer dat Bildts Aigene wat organiseerde, waar ’t Bildts diktee in maart 2020. Just, krekt foordat de pandemy toesloeg.

Maar nou mâg ’t dus allegaar weer. Derom houwe wij, in samenwerking met de bibletheek, ’n Ferhale-aven in de bibletheek fan St.-Anne.

Op deuze avend sil ônder ândere sanger en fersyskriver Jan de Vries fertelle over hoe’t-y syn nijste CD maakt het en dat is och soa interessant. Hij het namelik teksten fan de J.J. Cale naar ’t Bildts fertaald. Hij fertelt hoe’t-y dat deen het. Ok sil Jan fansels ’n stikminnig fersys speule. Hij doet dut tegaar met Ruben Bus.

Maar d’r binne meer fertellers. Soa sille ônder ândere Klarie Brouwer, Anna Leijstra en Bauky Groeneveld ’n mooi ferhaal fertelle.

Dut alles sil gebeure op frijdeg 26 novimber e.k. ’t Begint om 19.30 uur en d’r is gyn intree.

Mâge wij op jim komst rekene? Dat sou geweldig weze!