Winners fan ôns priisfraag op Lammertysmet

Bildts Aigene waar ôflopen dînsdeg de hele dâg op Lammertsymet te finen. De mînsen konnen befoorbeeld even bijprate bij ôns dissy, maar ok boeken, tegeltsys en kaarten kope en metdoen an de priisfraag. Foor deuze priisfraag hadden wij fijf Nederlânse woorden op pepier set en ’t fersoek an de deelnimmers waar om ’t Bildtse woord…

Lees meer

Gedichten uit schelpen

De titel van de nieuwe bundel van de Graaf van Medwert (pseudoniem van Mark Spijkers), Gedichten uit schelpen, geeft precies aan waar de gedichten over gaan: over Het Bildt. Over een eigenzinnige streek en voormalige gemeente waarvan de wapenspreuk luidt ‘Land uit zee; Aren uit schelpen’. In de 82 tellende pagina’s bundel lezen we poëzie…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: Ferstrooide tiid

Fan Koaningsdâg ôf waar d’r weer soa’n nussy dagen. Ik noem ’t tussentiid: om feestdagen hine swevende frije tiid om dingen te doen der’t je âns niet an toe komme maar der’t útaindlik niet feul fan terechtkomt. Want útslape, leze, snooker op tv, ’t gedicht most bijskaafd, en happys en drank hale foor ‘n burrel…

Lees meer

Bunker Koehoal: Melkstaking 1943

“We zetten een grote machine op de weg om de melkwagens tegen te houden. Het gevaarte stond er nog maar net, toen er in de verte een Duitse motorsoldaat met een enorme rotgang onze kant op kwam. Ik hoorde iemand roepen: “dat ding moet als de bliksem van de weg!” Dat was achteraf wel een…

Lees meer

Aksy: niet fortgooie!

Fan Tresoar, ’t Verzetsmuseum en nag wat ândere organisasys út is 4 maai útropen tot “Niet fortgooi-dâg.“ Deuze aksy is bedoeld om andacht te fragen foor erfgoed út ’e Tweede Wereldoorlog. Spul dat nag bij mînsen op solder of in ’n kast lait. Dink an foorwerpen, dagboeken, brieven, dokuminten of foto’s. Ferhalen út die tiid…

Lees meer

RUG met rijdend onderzoekslab naar Bildts Aigene

Op donderdag 11 mei komt de Rijksuniversiteit Groningen naar St.-Annaparochie. Dan parkeert taalonderzoeker Raoul Buurke, die promotieonderzoek doet naar dialectverandering, het mobiele laboratorium ‘Spraaklab’ bij Bildts Aigene. Buurke heeft voor zijn onderzoek enkele mannen tussen de 52 en 58 jaar nodig voor enkele taaltests. Daar is in voorzien, maar voor iedereen die nieuwsgierig is, is…

Lees meer

Kollum Gerard de Jong: As

Je kinne ’t niet lere, derfoor doen je ’t niet faak genog. En at ’t leven genadig is, sit d’’r ’n hele lange tiid tussen de keren dat je ’t doen. De keer hierfoor waar 22 jaar leden, ôns pake Gerryt-Dirks, fanôf ‘n boat die’t bij Harlingen de Waddensee opgong. Wij foeren op ‘n stille…

Lees meer

Bildts Diktee levert nije winner op

Oflopen donderdeg 13 april worde ’t Bildts Diktee houwen. Deuze keer in ’t MFC ‘Ons Huis’ in St.-Anne. ‘t Waar de sesde keer op rij dat Bildts Aigene ’t diktee organiseerde. Na de start in ‘De Struverij’ in St.-Anne is d’r derna ’n bezite brocht an Nij Altoena, St.-Jabik, Ouwe-Syl en Froubuurt. En alle keren…

Lees meer

Tip foor ’t Bildts diktee (4)

Nou donderdeg, 13 april, fynt ’t jaarlikse Bildtse diktee plak. Deuze keer in ‘Ons Huis’ in St.-Anna om 20.00 uur. Elkeneen is fan harte welkom om met te doen. En at je wat foutsys make, is dat helendal niet slim. ’t Gaat namelik om ’t metdoen en (weer) even lekker Bildts skrive. En alleen de…

Lees meer