Aksy: niet fortgooie!

Fan Tresoar, ’t Verzetsmuseum en nag wat ândere organisasys út is 4 maai útropen tot “Niet fortgooi-dâg.“

Deuze aksy is bedoeld om andacht te fragen foor erfgoed út ’e Tweede Wereldoorlog. Spul dat nag bij mînsen op solder of in ’n kast lait. Dink an foorwerpen, dagboeken, brieven, dokuminten of foto’s. Ferhalen út die tiid binne ok och soa welkom!

Bildts Aigene slút hier graag bij an. Ok al binne d’r al twee bakken met spul út ’e baide Wereldoorlogen wij hewwe altiten nag belangstelling foor meer interessant spul. At jou ’t niet kwyt wille, gyn probleem. Wij kinne de dokuminten en foto’s drekt inskenne, soadat jou se na ’n bakky koffy of thee weer met na huus nimme kinne.

Wer’t wij dut foor norig hewwe? Befoorbeeld om tintoanstellings in te richten, maar ok om ’e skoalen sien te laten hoe’t ’t leven in oorlogstiid waar.

De Frise aksy is op donderdeg 4 maai, maar ôns inbringdâg is woensdeg 3 maai. Dut fansels om’t ’e metwerkers fan History fan Bildts Aigene alle woensdegen in ’e bibletheek fan St.-Anne anwezig binne.

En hewwe jou gyn spul út ’e oorlog? Wij staan fansels ok open foor ândere dokuminten en foto’s.