Wete jim wat ’t fandaag is? ‘Europese Dag van de Talen’

Fandaag is ‘t de ‘Europese Dag van de Talen’. Op deuze dâg wort de taaldiversiteit fan Europa fierd. Hier bij ôns op ’t Bildt is dat fansels Bildts! #mooidynaigentaal

Kinne jou dut Bildtse sechy: Skite in ’n kedootsy? #mooidynaigentaal

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden