Stichting Bildts Aigene hout in ’t winterseisoen twee kursussen.

Verkorte cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen (maximaal 10 kursisten)
Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 1 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of bij Janny Bouma 0518-491318.

De lessen worden op woensdagavond gegeven van 19.30-20.45 uur in de bibliotheek te St.-Annaparochie. De eerste les is op woensdag 14 oktober a.s. U kunt ook digitaal de cursus volgen: www.digibildts.nl Voor cursisten gratis, voor anderen € 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl

Ferkorte kursus Bildts foor Bildtstaligen (nag 4 plakken beskikber)
D’r wort andacht geven an ’t lezen, ’t praten en ’t skriven in de Bildtse taal in ongefeer 12 lessen. Kursusgeld: € 50,00 inkl. lesboeken, koffy/thee. Mochten jou een fan de boeken al hewwe, dan worre die kosten d’r útteraard ôftrokken.
Opgave fóór 1 oktober e.k. bij kursus@bildtsaigene.nl of bij Janny Bouma 0518-491318.

De lessen worre op woensdegaven geven fan 19.30-20.45 uur in de bibletheek te St.-Anne. Jou kinne ok digitaal de kursus folge: www.digibildts.nl Foor kursisten fergeefs, foor ânderen
€ 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl

Bildts Aigene hanteert de richtlinen fan ’t RIVM. Dut betekent dat de 1,5 meter regel in acht nommen worre mot. Bij ferkoudhydsklachten diene de kursisten thús te bliven.

 

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden