Tip foor ’t Bildts diktee (1)

Op 13 april e.k. fynt ’t jaarlikse Bildtse diktee plak. Deuze keer in ‘Ons Huis’ in St.-Anne om 20.00 uur. Elkeneen is fan harte welkom om met te doen. En at je wat foutsys make, is dat helendal niet slim (= Bildts foor niet erg). ’t Gaat naamlik om ’t metdoen en (weer) even lekker Bildts skrive. En alleen de drie priiswinners sille noemd worre. Metdoen is bij dut diktee belangriker as winne!

Alle weken geve wij jim ’n tip die’t jim metnimme kinne naar ’t diktee:

In ’t Bildts begint d’r nooit ’n woord met de letter v. Dat wort altiten de letter f.