Prachtige aksy Kerst- en Nijjaarskaarten: 10 foor € 10,00!

Wie sait dat ’t sturen fan echte kerstkaarten ouwerwets is? In teugendeel: kerstkaarten binne fan alle tijden; ok in deuze digitale tiid.

En ’t is hest weer oud en nij en de Korsttyddagen komme d’r weer in. Tiid foor ’n kaarte-aksy! Wij hewwe nou tien kaarten foor tien euro! Dat geldt dus ok foor de kerst- en Nijjaarskaarten.