Postloper

Soms binne je neskierig na bepaald nijs. Wat d’rachter dat nijs sit. Soa ston d’r ’n paar weken leden ’n berichy op internet dat ’n postloper út Eindhoven jarenlang dúzzenden brieven, kaarten en ândere poststikken niet besorgd het. Kyk, dan bin ik benijd wérom hij dat niet deen het. Wou-y niet werke, loi dus, of sat ’t niet goed in syn hoofd? Derover aansen meer.

Eerst worde angeven wat d’r met ’e post gebeurde. Die nam-y namelik met na huus en der liet-y ’t dan lêge. Fooropsteld: ’t blyft núvver, maar ik hew wel ’s faker berichten lezen werbij postlopers de post niet besorge.

De poststikken bij deuze postloper bleken nag gewoan dicht te sitten. Neskierig na de inhoud waar-y dus niet. Wel waren se smirg en beskadigd werdeur ’t spul ok niet meer besorgd worre kon. Maar hoe dan? Hoe kon dut dan soa smirg en beskadigd weze? Wat deen-y der dan met? Reed-y dan meskien deur ’t huus hine op syn postloperfyts met ’n smirge ploeg d’rachter?

De fraag is fansels werom ’t bedriif d’r niet eerder achterkwam. Ok hier krije wij ’t antwoord op. ’t Bleek ’n túkke man te wezen, want hij besorgde de meeste post wel, maar alle dagen nam-y ’n bitsy post met na huus. Hij waar namelik ’n fersameler fan post. Waarskynlik fon-y alleen postsegels fersamele niet útdagend genog.

De postloper is fansels op non-aktyf steld. En je wete wel hoe’t soks faak gaat, want ’t laai an ’e man syn gesondens. ’t Sat niet goed in syn hoofd, om ’t soa maar ’s te sêgen. Hij het profesjonele hulp kregen.

’t Postbedriif brocht ’n steetmint na búttenen. Dut skreef men: “Wij bieden onze excuses aan, want het is natuurlijk erg vervelend dat mensen hun post niet gekregen hebben.”

Leuk dat se dat doen, maar der hew ik he-len-dal niks an. Pak liever die postloper op ’t Bildt an die’t ok al jarenlang poststikken achterút hout. Ni, ik hew spitig genog gyn fermoeden wie’t dut presys is, maar d’r mot een weze die’t de post achterút hout. Dat mist mij niet. Dat kin niet âns.

Werom ik der soa stellig in bin? Al jaren krij ik gyn post meer op Falentijnsdâg. Dat bestaat gewoan niet. En nou niet sêgen gaan dat dut te krijen het met ’t fait dat je ouwer worren binne en dat je derom gyn Falentijnspost meer krije.

Ok dut jaar is d’r Falentijnspost foor mij achterút houwen, want ik kreeg guster weer niks. En nou rúkt d’r een thús stikem en skaamteloas an ’e parfum op ’t kaartsy dat foor mij bedoeld waar!

Omrop Fryslân – 15-02-2022 – Jan de Groot