Overdâg wort de Bildtse-Kultuurpriis útraikt an Jan de Vries

Overdâg (frijdeg 9 desimber) wort in ’t Graauwe Paard op Ouwe-Syl de Bildtse-Kultuurpriis 2022 útraikt an Jan de Vries. Wethouwer Jan Dijkstra sil dat doen.

Fansels is elkeneen fan harte welkom. De inloop is fan 16.00 uur ôf en om 16.30 uur hine sil ’t offisjele part beginne. Derna sil Jan, tegaar met Ruben Bus, nag optrede.

Hooplik ant overdâg.