Bildts Aigene hout in ’t winterseisoen twee kursussen

Cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen
Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 1 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779.

De lessen worden op woensdagavond gegeven van 19.30-20.45 uur in de bibliotheek te St.-Annaparochie. Wanneer de eerste les is, wordt nog bekend gemaakt.

U kunt (daarnaast) ook digitaal de cursus volgen: www.digibildts.nl Voor cursisten gratis, voor anderen € 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl

Kursus Bildts foor Bildtstaligen
D’r wort andacht geven an ’t lezen, ’t praten en ’t skriven in de Bildtse taal in ongefeer 12 lessen. Kursusgeld: € 50,00 inkl. lesmateriaal, koffy/thee. Opgave fóór 1 oktober e.k. bij kursus@bildtsaigene.nl of 06-16675779

De lessen worre op woensdegaven geven fan 19.30-20.45 uur in de bibletheek te St.-Anne. Wanneer de eerste les is, wort nag bekind maakt.

Jou kinne (dernaast) ok digitaal de kursus folge: www.digibildts.nl Foor kursisten fergeefs, foor ânderen € 5,00. Mail: kursus@bildtsaigene.nl