Begûnstigersaven Bildts Aigene op 4 maart 2020

Later as jim de lêste jaren fan ôns wonnen binne, houwe wij ôns jaarlikse begûnstigersavend. Deuze avend is op woensdeg 4 maart e.k. in MFC Ons Huis in St.-Anne en begint om 19.30 uur.

Wat is ’t programma? Foorsitter Coos van Kooten sil fansels weromkike op 2019 en fertelt wat wij allegaar doen sille in 2020. Derna is d’r ’n fotokompilasy over ’t foorbije jaar en dut is maakt deur Jelke de Jager.

Fleden keer hadden wij ’n kompilasy fan dorpsfilms en ’n bingo, maar dut jaar hewwe wij gyn tiid om d’r wat âns bij te doen. Want wij binne d’r och soa wiis met dat d’r soafeul (21!) mînsen hur opgeven hewwe foor de Bildtse kursus. En op deuze begûnstigersavend worre de getuugskriften útraikt. Foor elke kursist hewwe de kursuslaid(st)ers ’n praatsy. Dat is ok altiten heel leuk.

Hierdeur is d’r gyn tiid meer om ândere dingen út te finen. Maar ’n happy en dranky hewwe wij fansels in ’t programma staan laten. Dat slút ommers de avend altyd soa mooi ôf.

’t Programma:
19.30 uur Ontfangst met koffy/thee
20.00 uur Praatsy deur foorsitter Coos van Kooten
20.10 uur Kompilasy 2019
20.30 uur Pauze
20.45 uur Utraiking getuugskriften
21.30 uur Happy en dranky

Graag tot kikens op 4 maart e.k. in Ons Huis.