BILDTS LEREN

Bilkerts binne metnander groats op hur aigen taal: Bildts. As Stichting Bildts Aigene hoede en noede wij die taal. En wij geve kursussen wer’t jou die taal ok (beter) lere kinne. Soa sorge wij d’r metnander foor dat de taal blyft.

Stichting Bildts Aigene fersorgt elk jaar kursussen Bildts foor Bildtstaligen en Bildts voor niet-Bildtstaligen. Fan oktober ant april en derna is ‘t mondeling en/of skriftlik eksamen. Jou lere Bildts praten en lezen. Bij Bildts foor Bildtstaligen lere jou ok skriven. D’r is befoorbeeld andacht foor werkwoorden, ‘t gebrúk van i-ii-ie-y, ‘t gebrúk fan de f en s en jou lere nije Bildtse woorden. Ok is d’r feul andacht foor Bildtse sechys. Jou krije 12 lesavens die’t elk ongefeer anderhalf uur dure wer’t jou metnander Bildts prate.

Bildts voor niet-Bildtstaligen
Aandacht wordt besteed aan het begrijpen, lezen en praten van het Bildts in ongeveer 15 lessen.

Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal.

Meer informasy en opgave: kursus@bildtsaigene.nl

Bildts foor wel-Bildtstaligen
Andacht wort geven an ’t lezen, ’t praten en ’t skriven in ’e Bildtse taal in ongefeer 12 lessen.

Kursusgeld: € 50,00  inkl. lesboeken.
Mochten jou een fan de boeken al hewwe, dan worre die kosten d’r útteraard ôftrokken.

Meer informasy en opgave: kursus@bildtsaigene.nl

Digitale kursus
Jou kinne ok digitaal de kursussen folge: digibildts.nl. De lessen die’t  jou make en oefene, worre op de websait nasien en de rissultaten worre folgd deur ’n dosint. Kursisten an de gewoane kursussen kinne Digibildts fergeefs doen.

Alleen Digibildts kost € 25,00.

Anmelde kin fia mail: kursus@bildtsaigene.nl

Fergeefs útprebere?
Fia de websait kinne jou ok ‘n stik of wat lessys fergeefs útprebere. Ok staan d’r lessen foor kines op; die binne ok fergeefs toeganklik.

Klik dan op www.digibildts.nl en op ”feerder gaan as gast”.

 

Facebook

De tekst en inhoud achter de folgende angeven links binne bútten ferantwoording fan Stichting Bildts Aigene.

Openingstiden