LESMATERIAAL

Dut lesmateriaal is beskikber steld deur de kommissy Meertalighyd en is frij te brúkken.

Lesbrieven

Dit verhaal is voor iedereen bij wie de puzzel niet in één keer in de kast past. Dit boek is ook voor iedere Ties en elke Brecht, die je helpen aan een plak voor een feestje!

Heleen Zoethout 2017

Les- en werkboek foor de groepen 6, 7 en 8 fan ‘e basisskoalen op ‘t Bildt.

Sterrekiekers op ‘t Bildt. Meetalige themabrief over sterren en planeten foor de Bildtse basisskoalen.

Planten met een verhaal. Wat groeit en bloeit er op en langs de Nederlandse akkers?

Meertalige themabrief over kûnst op ‘t Bildt foor de Bildtse basisskoalen.

Meertalige themabrief over ‘t Jabikspâd op ‘t Bildt foor de Bildtse basisskoalen.

Speule met Bildts

Fersys -tekst

 • Brievenbus
 • Santiag0 de Compostella
 • ‘t Jabikspâd
 • Sintjaaswet
 • Liet fan Sandy
 • Na de maan
 • Lekker tsjille
 • Eerpelmantsy
 • Rooie Star
 • Petatsy
 • Myn klompen
 • ‘t Kin ôns niks skele
 • Hugo Huigens
 • ‘ t Bildt

Speule met Bildts is een document met 14 verhalen met liedjes en bijbehorende handleiding om het verhaal op een levendige wijze in de klas te beleven. Om het document te downloaden – klik hier –

De liedjes zijn hier te beluisteren, maar u kunt ze ook downloaden – klik hier –

Bob de Krôb

Video Bob de Krob

Bob de Krôb

Sunderklaas – ferhalen en fersys

Kerst – ferhalen en fersys