Maak gyn gebrúk fan mijnwoordenboek.nl

D’r is de leste tiid wat opskudding ontstaan over mijnwoordenboek.nl. Der staat namelik ok ’n woordelist fan ’t Bildts op. En dat is nou krekt ’t probleem. Kyk, ’t is mooi dat d’r meer mînsen binne die’t fan de Bildtse taal houwe en dat ok úttere wille, maar d’r is al een groat probleem: wat…

Lees meer

Stichting Bildts Aigene hout in ’t winterseisoen twee kursussen.

Verkorte cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen (maximaal 10 kursisten) Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: € 50,00, incl. lesmateriaal, koffie/thee. Opgave vóór 1 oktober a.s. bij kursus@bildtsaigene.nl of bij Janny Bouma 0518-491318. De lessen worden op woensdagavond gegeven van 19.30-20.45 uur in…

Lees meer

Digibildts feul goedkoper worren

Binne jou wel ’s op www.digibildts.nl weest? Ni, dan motte jou dat foor de arighyd ’s doen. Op dut stoit staan d’r befoorbeeld arige fertaaloefenings op. En ok feul filmpys. Klik op “Feerder gaan as gast” en prebeer ’t ’s út! At jou de hele kursus doen wille kost dat nou maar € 5,00 in…

Lees meer