Bildts Aigene

Over Bildts Aigene

Taal en kultuur is wat ôns bynt. Taal en kultuur, dat binne wy sels. Die rykdom fan aigen taal en kultuur is niet in waarde út te drukken. 't Hoeden en noeden en aktyf sichtber maken fan de Bildtse taal en kultuur, dát is 't doel fan 'Bildts Aigene'.  Dat doene wy fansels foor alle Bilkerts, jong en ouwer, wer't se ok weune. En ok foor idereen die't kinnis make wil met dat 'Bildts Aigene'.
Lees meer over 't Bildts Aigene en 't Belaidsplan 2016.

Aktueel

Oplossing fotopuzzel 13 jannewary: Schuringaweg 16, froeger Taksi Beimers

Plaatst: fr 20 jannewary 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 20 jannewary 2017
Wat is dut en wêr is dut?De oplossing staat nije week frijdeg op dusse pagina.

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 18 jannewary 2017
Monument in de gemeente Sint Jacobiparochie
Adres:                Kadal 2
Object:               Voorhuis van hoekplaatsboerderij tussen topgevels met in het verlengde...
Postcode:           9079 KW
Plaats:               Sint Jacobiparochie
Gemeente:         Gemeente het Bildt
Regio:                Leeuwarden
Provincie:           Friesland
 
Categorie:          Agrarische gebouwen
Monumentnr:      Rce:9509
Functie:             Boerderij
Wiki:                  Lijst van rijksmonumenten in Sint Jacobiparochie
 
Reden van het zijn van een rijksmonument
VOORHUIS van boerderij van het hoekplaatstype. In het verlengde van het lange voorhuis een smal bouwlichaam, dat als cichorei-eest heeft dienst gedaan blijkens vuurplaats en doorboorde tegels op de balklaag. Voorhuis tussen topgevels, waarvan de eerste gedateerd 1649.

Koffiecichorei.
Sinds de 19e eeuw wordt van de gemalen en gebrande wortels van cichorei een cafeïnevrije drank gemaakt waarvan de ietwat bittere smaak lijkt op die van koffie. In de Franse tijd, rond 1800, was deze cichoreikoffie of peekoffie in Nederland populair geworden.Cichorei werd veel in de Friese Wouden geteeld en gedroogd, vooral in de gemeente Dantumadeel. In oorlogs- en crisisjaren, vooral 1940-1945, werd deze surrogaatkoffie bij gebrek aan echte op grote schaal gedronken, waarbij echter de opwekkende werking van de cafeïne ontbrak. Ook werd vaak een beetje 'peekoffie' aan echte koffie toegevoegd als smaakversterker.
 
Bouwjaar 1649

Weromkomavens oud-kursisten Bildts foor Bildtstaligen en 'e kursisten 2016-2017

Plaatst: sa 14 jannewary 2017

De weromkomavens foor Bildtstaligen worre in maart foor 't lêst geven deur Henk Kas.
Oud-kursisten worre útnoadigd. Wille jou hier ok graag hine, meld je dan an deur 'n bericht te sturen na info@stichtingonsbildt.nl

Foor 't organiseren fan 'n weromkomaven foor Niet-Bildtstaligen waar te min belangstelling. Derom het 't bestuur besloaten om inloopuurtsys te houwen foor baide kursussen Bildts. Ant half maart kin dat. Om op te frissen, of om 's te sien at je toekem hêst meskien metdoen wille an 'n nije kursus.

Lokasy: Ingang fia Bibletheek St.-Anne. 
Tiid: maandeg 19.30 u Bildtstaligen
woensdeg 20.00 u. Niet-Bildtstaligen


Gedichte-aven op ’t Bildt organiseerd deur ’t Bildts Dokumintasysintrum.

Plaatst: sa 14 jannewary 2017
Wij wille de gedichte-aven fan donderdeg 26 jannewary bij jou onder de andacht bringe.
De  gedichte-avens binne elk jaar weer ’n rustpunt in ôns feerder soa jachtige leven.
Gedichten worre foordroegen in ’t Bildts, Fries en Nederlâns. Feul fan deuze gedichten binne selsskreven maar dut hoeft fansels niet. Jou mâne ok ’n gedicht fan ’n ândere skriver foordrage.
’t Thema dut jaar is “Humor”, dut thema mân breed opfatten worre. De aven wort muzikaal oplústerd deur ’n rasechte Bilkert. Wie ’t dat is blyft ’n ferrassing. De aven begint om 19.30 uur in de Bibletheek in St.-Anne. De toegang is fergeefs maar koffy,thee, fris en wyn ensf. binne foor aigen rekening. Wille jou metdoen? Dut kin deur je op te geven bij de Bibletheek, bij Jan Faber 0518 402923 of bij Frootje de Weert 0518 491957.
 

Oplossing fotopuzzel 6 jannewary: Gemeentehuus St.-Anne

Plaatst: fr 13 jannewary 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 13 jannewary 2017
Wat is dut en wêr is dut?De oplossing staat nije week frijdeg op dusse pagina.

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 11 jannewary 2017
9508
Beschermd

Wassenberghstraat 2 9076 AS te St.-Annaparochie, Het Bildt (FR)
parochie
Adres:Wassenberghstraat 2
Object:Voorm. lagere school
Postcode:9076 AS
Plaats:Sint Annaparochie
Gemeente:Gemeente het Bildt
Regio:Leeuwarden
Provincie:Friesland

Details
Categorie:Openbare gebouwen
Monumentnr:Rce:9508
Functie:Onderwijs en wetenschap
Wiki:Lijst van rijksmonumenten in Sint Annaparochie
 
Reden van het zijn van een rijksmonument
Voormalige school en schoolmeesterswoning onder laag zadeldak. De schoolgevel geleed door een serie halfrond gesloten nissen. In een der dammen stichtingssteen 1819; de woning heeft een stichtingssteen 1830.
Dit pand is in 1819 gebouwd.

Oplossing fotopuzzel 23 desimber: De môln fan Froubuurt.

Plaatst: fr 6 jannewary 2017

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 6 jannewary 2017
Wat is dut en wêr is dut?De oplossing staat nije week frijdeg op dusse pagina.

Oproep Gemeente het Bildt: Nomineer uw sporters en sportvrijwilligers van het jaar

Plaatst: woe 4 jannewary 2017

Op woensdag 15 februari 2017 tijdens de RadeRaad willen wij sporters en vrijwilligers van sportverenigingen uit onze gemeente in het zonnetje zetten.

Doe dit wel voor maandag 16 januari!


Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 4 jannewary 2017
9507
Beschermd

Stadhoudersweg 80 9072 AA te Nij Altoenae, Het Bildt (FR)
Beschrijving van Kop-hals-rompboerderij met voorhuis onder zadeldak met aankapping over de luifel
 
BOERDERIJ van het kop-hals-romptype. Het voorhuis heeft aan het zadeldak een aankapping over de z.g.luifel, dit is een galerij op vier zuilen. Achtergevel schuur gedateerd 1791. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 
Tag(s): Agrarische Gebouwen Boerderij Molen
Rijksmonument nummer: 9507 Laatste wijziging: 2014-10-12 20:04:29.0
Bouwjaar: ca. 1870
 

Priiswinnaars fan de priisfraag tidens de Kerstfair in St.-Anne.

Plaatst: woe 4 jannewary 2017

Stichting Bildts Aigene ston met o.a. ’n leuke priisfraag over Bildtse saken op de kerstfair in De Bildtse Slag.
D’r hewwe ’n prot mînsen metdaan, geweldig. Wij hadden ’n klaine hondert formulieren drukt en d’r waren maar ’n paar over. Dut geeft an dat soks wel bij ‘t peblyk in de smaak falt.De fragen bleken wat an de moeilike kant maar je konnen ok gewoan gokke want ’t waren allegaar meerkeuze fragen dus ‘t goeie antwoord stôn der seker tussen.D’r waar gyn een met nul fout en ok niet een met een fout. Maar met twee fouten waren d’r meer.Ut ‘n stapeltsy fan seuven formulieren hewwe wij dan ok de priiswinnaars trokken. De prizen binne ôflopen frijdeg útraikt an de winnaars in ôns kantoor in de Bibletheek in St.-Anne. Sij waren hierfoor telefoanys útnoadigd om de priis in ontfangst te nimmen en Jelke de Jager waar as fotograaf anwezig om ’t plaatsy rônd te maken.

De derde priis is wonnen deur Sonja Nauta út St.-Anne, dut waar ’n eetbon fan € 10,- foor Eethús de Kaai, beskikber steld deur St. Bildts Aigene.
De tweede priis is wonnen deur Hendrik de Vries út St.-Anne, hij kreeg ’n eetbon fan €25,- te besteden bij Restaurant de Molen en deuze priis is deur de Molen sels beskikber steld.
De 1e priis is útraikt an Petra Hoekstra, sij haalde de priis op foor de echte winnaar Ludo Mombaerts út S.-Anne omdat hij werke most. Deuze priis fan € 50,- is beskikber steld deur Eetkefee Het Graauwe Paard en mân der ok besteed worre.
Wij hewwe feul reaksys kregen op ôns priisfraag en derom hè wij ‘m ok forige week nag op ôns sait www.bildtaigene.nl en op facebook plaatst www.facebook.com/bildtsaigene.nl

De goeie antwoorden fan deuze priisfraag waren:
1. Hoe hyt de Bildtse sailster die’t metdaan an de Olympise Seumerspeulen in Athene in 2004 en doe 
fierde worde?
b: Petronella de Jong
2. Wat is de oudste kerk op ’t Bildt? 
c: Bordenakerk in Froubuurt
3. Met welk ailand het ’t Bildt ’n spesjale “irpel”bând?
b:Malta
4. Wie song ’t fersy “Maisy fan ‘e met?”
a:Feetwarmers
5. Hoelang is de beboude Ouwe-Dyk in meters?
a: 12.100 meter (beboud is de strikfraag)
6. Wie bedocht ’t Bildtse gewassenkwartetspul?
d: Piet Hoekstra
7. Wat is de naam fan de gemeente der’t ’t Bildt in opgaat?
b:Waadhoeke
8. In welk jaar worde de Bildtse Post foor ’t eerst útgeven?
c: 1934
9. ’t Beeld fan de Slikwerker is maakt deur Frans Ram, maar wie
syn idee waar ‘t?
b: Tys Polstra
10. Wie is direkteur fan Sorgsintrum ’t Bildt?
b: Atje Tadema
11. Hoefeul inweuners het de gemeente het Bildt ongefeer?
b: 11.000
12. Welk woord is ferkeerd skreven?
c: honderd (mot weze hondert)


Stichting Bildts Aigene is twee weken ôfwezig i.f.m. fekânsy.

Plaatst: sa 24 desimber 2016
Wij wînse elkeneen fijne feestdagen en 'n aktyf nijjaar! 
M.i.f.9 jannewary 2017 binn' wij d'r weer.

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 23 desimber 2016
Wat is dut en wêr is dut?De oplossing staat nije week frijdeg op dusse pagina.

Oplossing fotopuzzel 16 desimber: Tilledyk 71, Minnertska

Plaatst: fr 23 desimber 2016

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 21 desimber 2016
9506
Beschermd

ST. ANNAPAROCHIE, STADHOUDERSWEG 75, HET BILDT, FRIESLAND  Boerderij van het kop-hals-romptype. Het voorhuis heeft een klokgevel met aanzetstukken en gebeeldhouwde bekroning, waarin jaartal 1757. Roedenverdeling in de vensters beganegronds en in de geveltop.
Boerderij van het kop-hals-romptype. Het voorhuis heeft een klokgevel met aanzetstukken en gebeeldhouwde bekroning, waarin jaartal 1757. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 
Tag(s): Agrarische Gebouwen Boerderij Molen
Rijksmonument nummer: 9506 Laatste wijziging: 2014-12-09 19:54:29.0
Bouwjaar: 1757
 
 

Priisfraag 16 desimber 2016

Plaatst: woe 21 desimber 2016

Op de kerstfair in St.-Anne stonnen wij met 'n leuke priisfraag, foor de mînsen die't der niet weest binne sette wij 'm op Facebook en op de sait. Jou doen niet meer met foor de prizen maar foor de leuk. Gewoan om te sien hoefeul antwoorden at jou wete sonder 't op te soeken. Nije week worre de antwoorden plaatst. Succes!
Nije week woensdeg worre ok de winnaars bekind maakt in de Bildtse Post en op Facebook en ôns sait fan de mînsen die't metdaan hè op de kerstfair.

Priisfraag Kerstmarkt 16 decimber 2016.

1. Hoe hyt de Bildtse sailster die’t metdaan an de Olympise Seumerspeulen in Athene in 2004 en doe fierde worde?
a: Brechtje van der Werf
b: Petronella de Jong
c: Maxime Jonker
d: Marit Bouwmeester

2. Wat is de oudste kerk op ’t Bildt?
a: van Harenskerk in St.-Anne
b: Groate Kerk in St.-Jabik
c: Bordenakerk in Froubuurt
d: Julianakerk in Ouwe-Syl

3. Met welk ailand het ’t Bildt ’n spesjale “irpel” bând?
a: Madeira
b: Malta
c: Majorca
d: Corsica

4. Wie song ’t fersy “Maisy fan ‘e Met”?
a: Feetwarmers
b: Jan de Vries
c: Rintje Kas
d: Gyn Idee

5. Hoelang is de beboude Ouwe-Dyk in meters?
a: 12.100 meter
b: 13.700 meter
c: 14.200 meter
d: 15.600 meter

6. Wie bedocht ’t Bildtse gewassenkwartetspul?
a: Tjerk Bosje
b: Sytse Buwalda
c: Piet Marra
d: Piet Hoekstra

7. Wat is de naam fan de gemeente der’t ’t Bildt in opgaat?
a: Waadhoek
b. Waadhoeke
c: De Waadhoek
d: De Waadhoeke

8. In welk jaar worde de Bildtse Post foor ’t eerst útgeven?
a: 1894
b: 1908
c: 1934
d: 1946

9. ’t Beeld fan de Slikwerker is maakt deur Frans Ram, maar wie syn idee waar ‘t?
a: Leendert Ferwerda
b: Tys Polstra
c: Sytse Keizer
d: Waling Dijkstra

10. Wie is direkteur fan Sorgsintrum het Bildt?
a: Dick Nauta
b: Atje Tadema
c: Boukje van der Meer
d: Sjoerd Meijer

11. Hoefeul inweuners het de gemeente ‘t Bildt ongefeer?
a: 9.000
b: 11.000
c: 12.500
d: 13.000

12. Welk woord is ferkeerd skreven?
a: Fyftyn
b: Dertig
c: Honderd
d: Dúzzend


Luwter krant 19 desimber 2016. Meer nijs in de Bildtse Post fan deuze week.

Plaatst: ma 19 desimber 2016

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 16 desimber 2016
Wat is dut en wêr is dut?De oplossing staat nije week frijdeg op dusse pagina.

Korte Kalinder

»   de hele Kalinder

su 22 jannewary 2017
St.-Jacobiparochie: Combo Fleur

su 22 jannewary 2017
Nij Altoenae: Teneelstik De Poerdersramp

dî 24 jannewary 2017
Froubuurt: Lezing met foto's en film, organisasy SWO

do 26 jannewary 2017
St.-Anne: Dhr. R. van Dijk fertelt over syn werk bij de Oosterskelde, Denemarken en 't Middenoosten

do 26 jannewary 2017
St.-Anne: Gedichte-aven Thema Humor