Bildts Aigene

Over Bildts Aigene

Taal en kultuur is wat ôns bynt. Taal en kultuur, dat binne wy sels. Die rykdom fan aigen taal en kultuur is niet in waarde út te drukken. 't Hoeden en noeden en aktyf sichtber maken fan de Bildtse taal en kultuur, dát is 't doel fan 'Bildts Aigene'.  Dat doene wy fansels foor alle Bilkerts, jong en ouwer, wer't se ok weune. En ok foor idereen die't kinnis make wil met dat 'Bildts Aigene'.
Lees meer over 't Bildts Aigene en 't Belaidsplan 2016.

Aktueel

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 21 oktober 2016
Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)? Wat is dut en wêr is dut?De oplossing staat nije week frijdeg op dusse pagina.

Oplossing fotopuzzel 14 oktober: Vrij Evangelische kerk in Ouwe-Syl

Plaatst: fr 21 oktober 2016

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 19 oktober 2016
Rijksmonument 9497: van Harenstraat 14, 9076BW St.-Anne
 
Adres:Van Harenstraat 14
Object:Vijf traveeën breed pand met middenrisaliet in de voorgevel...
Postcode:9076 BW
Plaats:Sint Annaparochie
Buurt:Verspreide huizen Sint Annaparochie
Wijk:West
Gemeente:Gemeente het Bildt
Regio:Leeuwarden
Provincie:Friesland
etails
Categorie:Gebouwen, woonhuizen
Monumentnr:Rce:9497
Functie:Woonhuis
Wiki:Lijst van rijksmonumenten in Sint Annaparochie
Reden van het zijn van een Rijksmonument:
Vijf traveeën breed pand met verdieping onder schilddak met hoekschoorstenen. De voorgevel is door een middenrisaliet geleed. Op de verdieping zesruitsvensters.
bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 
‘n Stik over van Harenstraat 14 is deur Douwe Zwart in de Bildtse Post plaatst op 27 oktober 2010.
“Krom prate in ’n rechthuus, weuning fan feul siktarissen.
’t Rechthuus ston in St.-Anne an de brede kant fan de Hoge Buurt, prominent tunover de kerk.
Hier in ’t fierde pand fanôf de hoek setelde ’t nedergerecht fan ‘t Bildt. Dut bestuur komme wy op syn froegst in 1523 teugen. Wanneer at ’t rechthuus sticht is weet men niet maar in 1592 waar ’t d’r. Hier in dut pand. Maandegsoffens om 10.00 uur meest om de ândere week, worre ’t klokky an de foorgevel loid ten teken dat ’t nedergerecht houwen worde. ’t Nedergerecht beston út de grietman, de grietenijsiktaris en drie bijsitters, ok wel assessoren(wethouwers) noemd. Hur taak waar de legere rechtspraak. ’t Most de orde beware en klaine overtredings as fechte, werke op sundeg, openbare dronkenskap en diefstal bestraffe met boetes. Feerder worden der ok sivile saken ôfhandeld, soa as huuropsêgings, alle ferkopen fan fastigheden, hyptheekstellingen, ’t benoemen fan foogden, weesrekeningen, boedelskaidingen en kontrôle op jaarrekenings. Ok foltrok ’t nedergerecht huwliken tussen mînsen die ’t niet foor de herformde kerk trouwe wouwen, soa as doopsgesinden.
Dan had ’t ok nag ’n besturende taak: ’t inkasseren fan sommige belastingen, o.â. op skoenen en múllen. En ’t skouwen fan sloaten, pâden, faarten en brúgen. ’t Pand het dus ’n prachtige history, wer’t feul over ferteld worre kin. Op dut momint sit Tupelo in dut pand en is ’t dus in gebrúk as winkelpand.”
 

Bildts Dokumintasysintrum fersorgt Geskidenislezing over Fryslân en 't Bildt met Tresoar

Plaatst: ma 17 oktober 2016
Vanmiddag was er een aangename lezing van Tresoar over de geschiedenis van Fryslân en 't Bildt in het bijzonder. Er was een quiz, een mooi oud filmpje en uitleg hoe je op de website van Tresoar meer over je eigen woonplaats aan de weet kunt komen.
Elke bezoeker ontving een certificaat voor het bijwonen van deze stoomcursus.
Na afloop kregen de medewerkers van Tresoar, Binne Reitsma en Wilma Hogenhuis, een bloemetje van Jan Faber, voorzitter van het Bildtsdokumintasysintrum, als dank voor hun presentatie.
www.tresoar.nl
www.bildtsdokumintasysintrum.nl

Deuze week in de Bildtse Post: 'Stichting Bildts Aigene ook aanwezig op Drongo-talenfestival'

Plaatst: fr 14 oktober 2016
klik hieronder foor meer informasy
pdf: drongofestival.pdf

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 14 oktober 2016
Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)? Wat is dut en wêr is dut?De oplossing staat nije week frijdeg op dusse pagina.

Oplossing fotopuzzel 7 oktober: Nije-Dyk 69 onder Nije-Syl.

Plaatst: fr 14 oktober 2016

FNP-raadsfrasksys folge deuze winter de kursus Bildts

Plaatst: fr 14 oktober 2016
De FNP-riedsfraksjes yn de gemeenten Frjentsjerteradiel en Menameradiel sille it kommende winterskoft brûke om in kursus Biltsk te folgjen. De fraksjes rinne dêrmei foarút op de fúzje fan harren gemeenten mei de gemeente It Bilt ta de nije gemeente Waadhoeke.
De fraksjes jouwe oan dat se krekt lykas foar it eigen Frysk ek it Biltsk hoedzje wolle. De fraksjeleden hawwe de earste kursusdei al hân. Se hoopje takom maitiid mei de Biltkers yn harren eigen taal kommunisearje te kinnen.
http://www.omropfryslan.nl/…/671683-fnpers-folgje-kursus-bi…

Ryksmonuminten op 't Bildt

Plaatst: woe 12 oktober 2016
Rijksmonument 9496. Van Harenstraat 8. Winkel St. Anne.
 
Monument in de gemeente Sint Annaparochie
Adres:                  Van Harenstraat 8
Object:                 Pand onder zadeldak tegen klokgevel
Postcode:           9076 BW
Plaats:                  Sint Annaparochie
Buurt:                   Verspreide huizen Sint Annaparochie
Wijk:                     West
Gemeente:        Gemeente het Bildt
Regio:                   Leeuwarden
Provincie:           Friesland
 
Details
Categorie:          Gebouwen, woonhuizen
Monumentnr:  Rce:9496
Functie:               Woonhuis
Wiki:                      Lijst van rijksmonumenten in Sint Annaparochie
 
 
Reden van het zijn van een rijksmonument: Pand onder zadeldak tegen klokgevel.
Bron: http://drimble.nl/monument/sint-annaparochie/18365/van-harenstraat-8.html
 
Douwe Zwart het heel wat werk had fan ’t útsoeken fan gegevens over de panden an de Van Harenstraat. Over nummer 8 skreef hij op 6 oktober 2010 in de Bildtse Post ’t folgende: “De oudste berichten. Geloof het of niet. In 1620 was Elco Claes eigenaar van het pand op de hoek, of, zoals de ‘Annagebuijrters’ rond 1770 zouden zeggen, bij de oude pijp”. In ’t kort: feerder fertelt hij over de soorten bedrivighyd die ’t derin weest hè. Dut waren soa al: ’n kleermakerij, ’n medesijndockter, ’n chirurgijn, ’n netaris, ’n feearts,’n goud- en silversmid, ’n heel- en vroedmeester en ’n geneesheer. De leste ferkocht ’t hús in 1871 en fanôf doe waar ’t gyn doktershuus meer. ’t Pand gaat feerder as bakkerij: eerst foor Gabe Jakkeles Weidema, doe foor Jan Dragstra en as leste de Bildtse Bakkerij.
In 1987 kwam Miedema’s Modebrillen derin. Doe’t ‘t weer te koop kwam het ‘t ’n heel hut leeg staan. Jetty’s Hoeky het der ok nag ’n tiid insitten en na hur nag ’n paar huurders. Op dut momint sit ‘Pand no. 8’ op Van Harenstraat nummer 8.

Wat weet u van de Bildtse geschiedenis?

Plaatst: ma 10 oktober 2016
Zondagmiddag 16 oktober vanaf 15.00 uur kunt u kennis nemen van een ( gedeelte van) de Friese geschiedenis, gevolgd door een stukje Bildtse historie.
De middag wordt afgesloten met een kleine quiz .  Een mooie test om te kijken wat u weet van de Bildtse geschiedenis.
Ter voorbereiding op Culturele Hoofdstad 2018 geeft Tresoar op diverse plaatsen in Friesland een stoomcursus waarbij ze op een luchtige manier vertelt over de pareltjes in de geschiedenis van Fryslân en de eigen streek. Deze activiteit is in samenwerking met het Bildts Dokumintasysintrum.
Aanvang is 15.00 uur, MFC Ons Huis St.Annaparochie, de toegang is gratis.
Tresoar, gevestigd aan de Bûterhoeke in Leeuwarden, is  is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit.
Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften, honderdduizenden boeken waaronder exemplaren uit de bibliotheek van Erasmus, tienduizenden foto’s, films, geluidsopnamen, rechtbankverslagen, notariële akten, de Atlas van Blaeu, handschriften en brieven van bekende Friezen,  bedrijfsarchieven van Douwe Egberts en archieven van de Elfstedenvereniging , cd’s van Friese punk tot klassiek,  het monnikenwerk de  “Attische Nachten” uit 836 na Christus en de meer dan 150 bibliografieën gemaakt door J.J. Kalma ,  de oudste en nieuwste(Friese)literatuur, wetenschappelijke publicaties, digitale bestanden. En nog veel meer.

Kortom: Bij Tresoar moet je zijn om fysiek en/of digitaal te ontdekken, onderzoeken en vertellen. Zie www.tresoar.nl
Het Bildts Dokumintasysintrum houdt zich op veel kleinere schaal bezig met veel van bovengenoemde zaken en richt zich vanzelfsprekend alleen op de gemeente het Bildt. Ook bij het Dokumintasyintrum vindt u meer dan 10.000 foto’s, films via het eigen YouTube-kanaal, rekeningen en andere documenten van bedrijven en verenigingen, voorwerpen variërend van een pillendoosje tot een vaandel van een muziekvereniging. Meer informatie op www.bildtsdokumintasysintrum.nl   en via info@bildtsaigene.nl of 06-45657383.
 
 
 
 

Oplossing fotopuzzel 30 septimber: 't Transformatorgebouw bij Froubuurtstermôln

Plaatst: fr 7 oktober 2016
Dut is ok 'n monumint en komt nag in 't sontsy te staan in ôns sery over de Ryksmonuminten op 't Bildt.

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 7 oktober 2016
Wat is dut en wêr is dut?De oplossing staat nije week frijdeg op dusse pagina.

Ryksmonuminten op ’t Bildt.

Plaatst: woe 5 oktober 2016
De Van Harenskerk an de Van Harenstraat in St.-Anne.
 
At jou goed leze hè jou opmurken dat de tekst in de kop fan de sery over de monuminten ferânderd is. Bij de forige monuminten ston der Ryksmonuminten in de gemeente ‘t Bildt. En nou staat hier boven Ryksmonuminten op ’t Bildt. Dut omdat wij nou op ’t Bildt sels belând binne met de monuminten. ’t Bildt begrînsd soa at ’t waar en wat wij ok anhouwe in de nije gemeente Waadhoeke, dus sonder Minnertsga. Minnertsga fâlt wel onder de gemeente ’t Bildt fanôf de leste herindeling, maar lait niet op ’t Bildt.
 
’n Pronky is ’t, de Van Harenskerk en wat is der feul over skreven. Hier folge wat stikken die’t wij der útpikt hewwe.

Rijksmonument 9495. Sint Annaparochie, Van Harenstraat 1 - Van Harenskerk
 
Algemene gegevens
Genootschap :                  PKN Hervormd
Gemeente :                       Het Bildt
Plaats :                                Sint Annaparochie
Adres :                                van Harenstraat 1
Provincie :                          Friesland
Jaar ingebruikname :     1682
Huidige bestemming :   kerk
Naam kerk :                       Van Harenskerk
Architect :          
Monument-status :       Rijksmonument Monumentenbordje 2014.jpg9495
Inventarisatienummer :               09546
http://rijksmonumenten.nl/monument/9495/van-harenskerk-hervormde-kerk-op-omheind-kerkhof/st-annaparochie/
 
Geschiedenis:
Sinds 2012 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
 
Monumentomschrijving Rijksdienst:
Hervormde kerk op omheind kerkhof. In 1682 op initiatief van grietman Van Haren herbouwde achtzijdige kerk met pyramidaal dak, bekroond door een houten klokkenkoepel op stenen onderbouw. Twee natuurstenen ingangspoortjes, thans voor portalen gesteld. Aan de noordzijde achtzijdige grafkapel voor de familie Van Haren, in het inwendige van de kerk afgesloten door hekwerk met koperen spijlen en gebeeldhouwde bekroning. Voorts in de kerk preekstoel van na 1694 met bijbehorende trap, achterschot, klankbord en lezenaar, alles van zeer goed snijwerk voorzien. Doophek en doopbanken van spijlenfries. Koperen kaarsenhouder op de preekstoel en op het doophek. Doopbekkenhouder. Overhuifde herenbank van Haren-Hemmema. Orgel met tribune uit 1727, vermoedelijk van Johannes Radeker, in 1928 door Van Dam van een nieuw binnenwerk voorzien, dat in 1981 is verwijderd. Voor reconstructie van het instrument bestaan plannen. Lambrizering en banken waarop koperen blakers. In de Van Harenkapel marmeren epitaaf. In de kerk drie eiken tekstborden, vier kleine koperen kronen en een grote. Vierendertig zerken en zerkfragmenten als beschreven in Grafschriften tussen Plie en Lauwers II, 1952. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk met hakengang. Is buiten gebruik gesteld.
 
De kerk in St. Anna Parochie is gerestaureerd, niet die waar Rembrandt en Saskia van Ulenburgh 22 Juli 1634 getrouwd zijn, want deze is in 1682 afgebroken, na een bestaan van anderhalve eeuw.
Dat was een kruiskerk uit 1580, maar een eeuw later diende ze voor heel iets anders. Ten minste in de oude kerkboeken staat: „Den 28 Dec. 1631 hadden wij gedacht het Heilig Nachtmaal te houden, is 't alsoo der gemeente des Heeren aangediend en voorgedragen, maar wij zijn verhinderd geweest doordien die soldaten den cortegaerde in deese Kerck hebben gehad; alsoo dat wij het Heilige Avondmaal eerst den 25 Martii 1632 door Gods genade weder gehouden hebben."
In het trouwboek 1634 komt de mededeeling voor:
„Anno 1634, den 22 Junii, zijn in 't houwelijck bevestiget Rembrandt Hermens van Rhijn tot Amsterdam woonende, ende Saskia van Ulenborgh, nu tot Franeker woonachtich."
Bron: www.relikwi.nl
 
Geschiedenis
De kerk was in 1683 het eerste voorbeeld van centraalbouw in Friesland. Bouwheer van de kerk was diplomaat Willem van Haren (1626-1708). Op dezelfde plek stond eerst een ander kerkgebouw, waar Rembrandt van Rijn in 1634 trouwde met Saskia van Uylenburgh.
 
Door een brand in het Van Haren-slot zijn veel documenten verloren gegaan. Men weet daardoor niet wie de architect is geweest van de achthoekige kerk. Wel is bekend dat de kerk is gebouwd voor totaal 17.536 carolusgulden. Een groot bedrag voor die tijd, opgebracht door Willem van Haren, rijkssubsidie en rijke boeren die zich op de nieuwe vruchtbare kleigronden hadden gevestigd. Aan de noordzijde van de kerk werd in 1686 een grafkapel geplaatst, waar meerdere leden van de Van Harenfamilie werden begraven. Het fraaie koperen toegangshek was een geschenk van de Koning Karel XI van Zweden. De kapel werd in de jaren 1901/03 gerestaureerd onder toezicht van Victor de Stuers op kosten van de families Du Tour, Van Sandick , Van Hogendorp en Van Heemstra.
 
De kerk is een rijksmonument. Tot 13 oktober 2012 maakte de kerk deel uit van de protestantse gemeente. Op deze datum is de kerk overgedragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.
 
Inrichting
In de Franse tijd in Nederland zijn alle familiewapens in de kerk blindgekapt. Ook moest er eikenhoutbelasting worden betaald. Daarom is al het eikenhout geverfd geweest, om onder de belasting uit te komen.
 
Preekstoel
Bij de bouw van de kerk was er geen geld voor een nieuwe preekstoel, zodat die van de oude kerk werd gebruikt. Deze was instabiel en moest met balken gestut worden. In 1700 werd de huidige preekstoel geschonken door een lid van de familie Van Oranje-Nassau, vermoedelijk Maria, de jongste dochter van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. De naam van de maker van dit rijk versierde meesterhoutsnijwerk van Duitse afkomst is niet bekend.
 
De familie Van Haren had nauwe banden met de Oranjes. Dit kwam voort uit de contacten die de vader van Willem van Haren had. Deze Willem van Haren I was stalmeester en executeur aan het Hof van Willem Lodewijk en hofmeester aan het Hof van Ernst Casimir.
 
Orgel
Het oorspronkelijke kerkorgel stamde uit 1728 en werd gemaakt door de orgelbouwer Johannes Radeker, meesterknecht van Arp Schnitger. Het is geschonken door grietman Willem van Haren (1655-1728), een neef van de bouwheer van de kerk. De tekst onder het wapenschild luidt Echte lieden hebben dit orghel alhier gesticht en vereerd. In 1981 werd er een elektronisch orgel geplaatst. Alleen de lege kas van het orgel uit 1728 staat nog in de kerk, in de staat waarin Lambertus van Dam II die in 1849 had gebracht, maar het is geen pijporgel meer. Op de windlade achter de frontpijpen staan de luidsprekers van het elektronische Heyligersorgel opgesteld. In 1928 is in opdracht van Ds. Johannes Pieter Snoep het oude orgel omgebouwd naar pneumatisch. Hierbij werden alle oude pijpen uit het orgel gehaald. Het nieuwe binnenwerk was echter van slechte kwaliteit zodat de noodgreep in 1981 noodzakelijk was. Het oude binnenwerk wat oorspronkelijk van Johannes Radeker was, werd door Fa Reil uit Heerde teruggevonden in een orgel in De Krim.
 
Familiebank
Tegenover de preekstoel bevindt zich de familiebank van de familie Van Haren.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Harenskerk
 

Hoe goed kinne jou 't Bildt(s)?

Plaatst: fr 30 septimber 2016
Wat staat op deuze foto en wêr is dut op 't Bildt?
Wete jou wat dut is en wer't dut is dan kinne jou de oplossing maile naar info@bildtsaigene.nl
De oplossing staat nije week frijdeg op deuze sait.
  

Aerden Plaats

Plaatst: do 29 septimber 2016
Het is herfst ! Vandaag en morgen zijn we nog open. ( 29 en 30 sept.)
Per 1 oktober is de Aerden Plaats alleen in het weekend geopend,
op de zaterdag en zondag van 10.30 tot 16.30 uur, en vrij entree !

Stichting Bildts Aigene werkt met an de útraiking fan de Bildtse-Kultuurpriis

Plaatst: do 29 septimber 2016

Oproep Bildtse-Kultuurpriis 2016: Gemeente het Bildt.

Een nominere foor de Bildtse-Kultuurpriis? Dat kin t/m 21 oktober!

Bildtse-Kultuurpriis 2016

De Bildtse-Kultuurpriis is bestimd foor die persoan of die groep, die ‘t ’n besondere bijdrage levert an de kultuur – in de rúmste sin fan ’t woord- op ’t Bildt.

De deur de gemeente benoemde sjury foor de Bildtse-Kultuurpriis, bestaand út fijf persoanen, beoordeelt ’t werk fan persoanen/groepen, die’t foor de priis in anmerking komme kinne.

De “kriteria”, die’t bij de beoordeling hanteerd worre, binne: 
• d’r mot ’n relasy weze tussen ’t werk en de gemeente ’t Bildt;
• ’t werk mâg soawel fan kortlopende as langdurige aard weze;
• ’t mâg soawel beroepsmatig- as niet-beroepsmatig (frijwilligers) werk weze;
• ’t werk mot soawel skeppend as oorspronklik weze.

De kriteria, die ’t de sjury hanteert, komme d’r op del dat ’n persoan (of ’n groep mînsen) ’n Bildtse-Kultuurpriis krijt foor ’t werk dat hij of sij doet of maakt binnen de Bildtse kultuur. 
’t Gaat derbij soawel om de inset fan betrokkene(n) as de inhoud fan ’t werk sels. In baide gefallen mot ’t d’r om gaan dat de Bildtse kultuur dermet beforderd wort.

Feerder maakt ’t foor de sjury gyn ferskil at ’n persoan of ’n instelling der al dan niet beroepsmatig of permanint met an ‘e gang is. Eandsybeslút kykt de sjury nag spesjaal na de aard fan ’t werk dat maakt of daan wort foor de Bildtse kultuur. De aard kin soawel fernijend, ferfrissend as stimulerend weze.

De hoogte fan de priis is € 500,- en wort in prînsipe een keer in ’t jaar útraikt at d’r in geskikte kandidaat is.

Kandidaten die’t foor de priis in anmerking komme kinne en wille, fersoeke wij jou hierbij ôns as
nominasy

toe te sturen. ’t Spreekt foor himsels dat jou ok jousels of jou aigen ferening foordrage mâge foor de priis.

Jou kinne jou nominasy bij foorkeur fia de mail deurgeve an kultuursjury@gmail.com

Skriftlike reaksys foor de nominasy kinne jou sture an de Gemeente ’t Bildt, t.a.f. P. van der Weg, Postbus 34, 9076 ZN St.-Anne.
Foor meer infermasy kinne jou belle 0518 409 278

Jou kinne in sture ant 21 oktober e.k. Nominasys die't na 22 oktober binnenkomme, worre niet meer beoordeeld.

Kregen reaksys út foorgaande jaren worre opnij metnommen bij de ôfweging.


Rijksmonuminten in de gemeente het Bildt.

Plaatst: woe 28 septimber 2016
Foorlopig ’t leste monumint út Minnertska, dut staat an de Meinardswei 36. ’t Betreft hier ’n weunhuus út de 18e eeuw. 
Rijksmonument 8636: Meinardswei 36, 9047KC Minnertsga
 
Monument in de gemeente Minnertsga
Adres:                  Meinardswei 36
Object:                 Woonhuis onder zadeldak tegen forse topgevel met beitelingen...
Postcode:           9047 KC
Plaats:                  Minnertsga
Gemeente:        Gemeente het Bildt
Regio:                   Leeuwarden
Provincie:           Friesland
 
Details
Categorie:          Gebouwen, woonhuizen
Monumentnr:  Rce:8636
Functie:               Woonhuis
Wiki:                      Lijst van rijksmonumenten in Minnertsga
 
 
Reden van het zijn van een rijksmonument
Woonhuis onder zadeldak tegen forse topgevel met beitelingen langs de zijden.
 
Het woonhuis Meinardswei 36 is een 18de-eeuws diep pand met een tuitgevel voorzien van vlechtingen en een natuurstenen opzetstuk.
Bron: http://drimble.nl/monument/minnertsga/18228/meinardswei-36.html
 
Op het eerste gezicht zou je het niet zeggen, maar het pand Meinardswei 36 is een rijksmonument. Het pand is op 17 november 1971 ingeschreven in het monumentenregister.
Het is niet bekend hoe oud dit pand precies is, maar op de kadasterkaarten van 1832 staat het pand al ingetekend. Het pand zelf bestaat dan uit twee kadastrale percelen, een voorgedeelte en een achtergedeelte. De eigenaar van het pand is Douwke Jacobs Meyer, de weduwe van Wytze Sjoerds Bakker. Wytze Sjoerds was bij zijn leven kooltjer (tuinder) en heeft kennelijk goed op de centen gepast om dit huis te kunnen kopen.  De volkstellinggegevens van 1830 en 1840 wijzen uit dat de weduwe met haar vier kinderen van respectievelijk 28, 25, 15 en 12 jaar oud er woonden. De oudste zoon is dan schipper. In het achterste gedeelte woonde de 43-jarige weduwe Trijntje Jans Vellinga met haar kinderen waarvan de oudste zoon schoenmaker was.
In 1837 vestigde Petrus Lucas Hannema zich als ‘heelmeester en vroedmeester ten plattelande’ in Minnertsga. Hij ging wonen in het pand Meinardswei 36. Hij liet zich op 9 april 1837 dopen in de toen Nederlands Hervormde Kerk, nu Meinardskerk. Op 23 maart 1839 trouwde hij met Luutske, een dochter van de Minnertsgaaster cichoreifabrikant Cornelis Helles Tjessinga en Seerske Dirks Koopmans.
Dokter Hannema zal ongetwijfeld een spreekkamer hebben gehad waar hij zijn patiënten kon ontvangen. Er zullen dan ook heel wat gespreken zijn gevoerd tussen dokter en de Minnertsgaaster patiënt over het wel-en-wee van hem of haar. Denkbeeldig ligt er tussen de muren van dit pand enorm stuk geschiedenis over het sociale- en geestelijke leven en de gezondheidstoestand van de Minnertsgaaster bevolking van toen.
Hoelang de woning als dokterspraktijk heeft gediend is niet met zekerheid vast te stellen. Rond de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw woonde Klaas van der Weide in het pand. Hij was kassier van de Coöperatieve Boerenleenbank in Minnertsga. Het zou best kunnen zijn dat hij eerst kantoor hield en later is verhuisd naar het nieuwgebouwde bankgebouw aan de Hermanawei.
Later komt Meinardswei 36 in eigendom van de familie Reitsma. Anne Gaukes Reitsma en Klaske Oberman hebben er gewoond met hun kinderen Geertje en Gauke. Anne Gaukes Reitsma (1897-1978) was een neef van de in Minnertsga geboren Pieter Bernardus Winsemius (1883-1973) die onder andere een boekje heeft geschreven over de geschiedenis van Minnertsga. Van de beide mannen is een foto bewaard gebleven waarop zij druk met elkaar in gesprek zijn onder het genot van een sigaar.  Uit overlevering is bekend dat de mannen het vaak over de landelijke en lokale politiek hadden en over de geschiedenis van het eigen ‘gea’.  Als de muren van dit rijksmonument eens konden praten dan werd er nog veel meer bekend dan dat nu bekend is over de historie van Minnertsga.
Tekst bron: Gerrit Bouma.

 
 

Korte Kalinder

»   de hele Kalinder

su 23 oktober 2016
St.-Jabik: Inez Timmer "Mademoiselle Chanel"

su 23 oktober 2016
Hallum: Wandelen langs het Wad met het Fryske Gea

dî 25 oktober 2016
Minnertska: Dhr. van Geel fertelt over netuur dichtbij hús

dî 25 oktober 2016
St.-Anne: Workshop Tablet op 25 oktober en 1 novimber

woe 26 oktober 2016
St.-Anne: Heropening Van Harenskerk deur St. Alde Fryske Tsjerken